Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Circulaire biopolymeren waardeketens voor PHA en cellulose

Looptijd: van 3 november 2017 tot 25 oktober 2021
Plattegrond van de locatie van het project

In dit project worden circulaire waardeketens ontwikkeld voor de biopolymeren Cellulose en PHA. Zoals eerdere ontwikkelingen in de biobased economy vaak ontstonden vanuit de grondstoffen en technologie is dit project juist ingestoken vanuit de markt en applicatie kant van het ontwikkelen van marktgevraagde toepassingen waarin de genoemde biopolymeren zijn verwerkt en van toegevoegde economische, ecologische en sociale waarde zijn. Tevens is een belangrijk onderdeel in werkpakket 1de non-technische aspecten binnen de biobased economy. Onder andere vraagstukken rondom economische, ecologische, strategische, design aspecten en juridische kaders worden tegen het licht gehouden gedurende het gehele project. Hiermee worden naast de technisch inhoudelijke uitdagingen in werkpakket 2 en 3 de potentiële risico’s, kansen en afwegingskaders voor de betrokken bedrijven in beeld gebracht en zullen kansrijke routes een gegrond vervolg vinden in valorisatietrajecten. De link met de technologie naar de markt zal sterker moeten worden ontwikkeld. Technologie die in het lab blijft ‘hangen’, daar moeten we het niet voor doen. Dat betekent dat de onderzoeksinstellingen elkaar in de TRL-lijn aan moeten vullen en dat ze ook op verschillende disciplines – niet alleen technologie, maar ook vanuit de markt, maatschappij en milieu – interdisciplinair samen moeten werken. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband BERNN en vanuit BERNN wordt in dit project direct de samenwerking gezocht met het (MKB) bedrijfsleven om de doorstroom van ontwikkelde kennis en kunde verder te bevorderen.

Het kennisontwikkelingsproject beoogt een doorbraak binnen de keten te realiseren in de opschaling van productie van innovatieve biopolymeren uit reststromen. Vanuit de markt is er grote vraag van consumenten en merkeigenaren naar volledig duurzame & CO2 besparende bioplastics. Helaas kan de markt hierin op dit moment niet voorzien worden omdat er goede productietechnologieën en/of verwaardingsroutes ontbreken voor het verwerken van de polymeren voor hoogwaardige toepassingen met goede producteigenschappen. De verwerking van PHA’s en celluloses uit reststromen tot hoogwaardige (niche) producten leidt tot realisatie van innovatieve waardeketens in Nederland en daarmee tot duurzame economische activiteiten en bijbehorende werkgelegenheid in Nederland om deze activiteiten te kunnen uitvoeren. Door de deelnemende bedrijven wordt nieuwe kennis ontwikkeld met betrekking tot de verdere doorontwikkeling van innovatieve producten. Binnen het kennisontwikkelingsproject worden belangrijke nieuwe stappen gezet in navolging op eerdere initiatieven die zich vooral hebben geconcentreerd op één productieschakel van de keten. Dit project biedt een concreet perspectief voor economische verwaarding van reststromen in Noord-Nederland tot de biopolymeren PHA en Cellulose en biedt daarmee een grondiger inzicht in de mogelijkheden voor toekomstige opschaling tot productieschaal.

 

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen