Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Circulaire Kennisontwikkeling - Noordelijke innovatiemotoren voor circulaire economie

Looptijd: van 27 mei 2016 tot 28 februari 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Dit project is een initiatief om vanuit Friesland in Noord-Nederland innovaties in de circulaire economie structureel te organiseren. Meerdere bedrijven in Noord-Nederland zijn op zoek naar nieuwe manieren van innovatie en samenwerking. Er zijn thans 25 bedrijven aangesloten bij VCF om concreet invulling te geven aan de circulaire economie. Dit vanuit kansrijk geïdentificeerde thema’s: landbouw, plastics, reststromen, bouw, zilte teelt, voeding, en water.
In dit project gaan bedrijven samen met overheid en kennisinstellingen aan de slag in een werkproces met beproefde en nieuwe methoden om tot circulaire innovaties (de innovatiemotors) te komen, uiteindelijk resulterend in nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Doelstellingen en resultaten
De hoofddoelstelling van dit project is om in Noord-Nederland innovaties in de circulaire economie een impuls te geven en structureel vorm te geven. Samenwerkende bedrijven, overheid en kennisinstellingen ontwikkelen hiermee nieuwe producten, processen en diensten en bevorderen daarmee nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

In totaal kunnen de resultaten van dit project als volgt worden samengevat:
• Door de bijeenkomsten (congres, symposia, Circulair Café), toename kennisontwikkeling en innovatievermogen van ruim 2600 deelnemers uit 200 unieke organisaties (is de schatting)
• Ondersteuning van 60 à 90 unieke vraagstukken vanuit organisaties door het Circulair Versnellingsloket
• Initiatie van 14 nieuwe samenwerkingsverbanden (vanuit bestaande platforms, uitbreiding daarvan en nieuwe platforms)
• Ontwikkeling van 60 innovatieve samenwerkingsprojecten (innovatiemotoren) met daarbinnen 240 samenwerkende organisaties
• Groei bedrijvigheid met 12 nieuwe bedrijven
• Positief effect op de werkgelegenheid in de Noordelijke regio

Dit wordt bereikt door 4 projectactiviteiten, welke zijn onderverdeeld in 4 werkpakketten:
1) Kennisuitwisseling en inspiratie
2) Kennis- & methode ontwikkeling
3) Innovatiemotoren
4) Projectmanagement & communicatie
Voor bovenstaande activiteiten gaan we uit van een werkbudget van € 2.465.000 voor de komende 3 jaar. Hiervoor vragen we € 986.000 subsidie via de Call Kennisontwikkeling.

Het project wordt door de Vereniging Circulair Friesland (VCF) georganiseerd, gecoördineerd en aangejaagd. Onderhavig projectplan geeft een beschrijving van deze activiteiten, met daarbij toelichting op de organisatie en de benodigde investering/financiering. Het plan dient derhalve tevens als onderbouwing van de gevraagde subsidie bij SNN.

De Vereniging Circulair Friesland is de penvoerder van het project en aanvrager en begunstigde voor de te verkrijgen financiering. De Vereniging is op 26 februari 2016 formeel opgericht.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen