Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

COASTS: CO2-Abfang, -Speicherung und Transfer in der Schifffahrt

Looptijd: van 1 juni 2018 tot 31 december 2020

Het project ‘CO2-afvang, -opslag en transfer in de scheepvaart’ (CO2ASTS) is ontwikkeld met een consortium van Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, om technologieën voor een milieuvriendelijkere en CO2-armere scheepvaart te ontwikkelen en op de markt te brengen. De zich ontwikkelende CO2ASTS-technologie bestaat uit het absorberen van CO2 en het vervolgens vloeibaar maken en opslaan ervan aan boord. De vloeibaar opgeslagen CO2 kan dan in de haven worden overgeladen en worden verkocht aan potentiële eindgebruikers. Een vergelijkbaar systeem is op dit moment niet wereldwijd beschikbaar voor de scheepvaart.

Het doel van het project is om bestaande stationaire CO2-afvangsystemen op het land te evalueren en ze aan te passen voor de scheepvaart. Daartoe onderzoekt het consortium de technische, financiële, economische, logistieke en juridische randvoorwaarden voor het gebruik van een CO2-afvang- en -opslagfaciliteit. Dit houdt ook in dat moet worden nagedacht over een zinvolle energetische en structurele integratie van het systeem aan boord op basis van verschillende scheepsconcepten en scheepstypen. Als de resultaten technisch en economisch haalbaar blijken, wordt een bouwkundige implementatie van een CO2-afvang- en -opslagfaciliteit aan boord voorbereid.
Het project ondersteunt de transitie naar duurzamer scheepvaartverkeer door grensoverschrijdende samenwerking, waarmee de milieu- en transportbeleidsdoelstellingen van Duitsland, Nederland en de EU in de scheepvaartsector worden geïmplementeerd en een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs 2015.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen