Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Codean Review Environment (CRE)

Looptijd: van 1 mei 2022 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De pandemie veroorzaakt door het coronavirus heeft het landschap van cyberaanvallen zowel nationaal als Europees, sterk beïnvloed. Cybercriminelen nutten de verspreiding van het virus (en de maatregelen die private en publieke partijen hiertegen treffen) uit voor het plannen en uitvoeren van cyberaanvallen, en niet zonder succes. Overheden en bedrijven zijn in de voortdurende coronacrisis nog altijd afhankelijk van thuiswerken of hybride werkstructuren. De arbeidsmarkt na corona laat daarnaast zien dat we naar verwachting structureel meer thuis gaan werken. Een toename in de digitalisering van processen maakt dit mogelijk. Niettemin veroorzaakt deze digitalisering ook kwetsbaarheden wat betreft cybersecurity, waar criminele hackers misbruik van maken.
Het doel van de REACT EU subsidie is om beter weerbaar te worden tegen de gevolgen van COVID-19 door het versterken van digitalisering. Een randvoorwaarde is dat dit op een veilige manier gebeurt, anders maakt de digitalisering van processen ons eerder meer kwetsbaar, dan weerbaar. Er heerst echter een enorme schaarste aan security analisten (die software op kwetsbaarheden controleren; met als doel cybercriminaliteit tegen te gaan). De consequentie hiervan is dat de digitale processen momenteel onvoldoende op kwetsbaarheden worden gecontroleerd.
Codean zet hierop in door haar Codean Review Environment (CRE) door te ontwikkelen. Er is in de huidige markt geen enkele oplossing die zich richt op het ondersteunen van security analisten op een integrale manier, en die security analisten zoveel efficiënter maakt. De IDE (Integrated Development Environment) die security analisten op dit moment gebruiken, is niet ontworpen om code te controleren op veiligheid. Hierdoor werken ethisch hackers met gereedschap dat niet voor hun gemaakt is, terwijl criminele hackers steeds meer geld en mogelijkheden verkrijgen. Volledig geautomatiseerde security tools leiden tot veel false positives en missen tegelijkertijd essentiële kwetsbaarheden. Kortom: de marktvraag is enorm vanwege zowel de grote schaarste aan security analisten als het ontbreken van passende tools in de markt. Door de CRE door te ontwikkelen beoogt Codean de productiviteit van security analisten te verdubbelen. Dit is cruciaal om meer software te controleren op veiligheid en security analisten te overtuigen van de meerwaarde. Dit project draagt derhalve bij aan een veilige transitie richting digitalisering van processen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen