Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Common Care

Looptijd: van 1 mei 2018 tot 30 april 2022

Common Care behelst het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor grensoverschrijdende gezondheidszorg evenals de verbetering van de toegankelijkheid en het doelmatig gebruik van het zorgaanbod in de EDR. Dit zal tot stand komen door samenwerking tussen zorginstellingen in Noord Nederland en in Nedersaksen. Centraal in het project staat de opbouw van een euregionale zorgregio voor geplande zorg door samenwerking over de grens op vlak van innovatieve preventie, diagnostiek en behandeling.


Onderzocht wordt hoe de zorgcapaciteit in de Eems Dollard Regio optimaal te gebruiken, niet gehinderd door landsgrenzen maar dicht bij huis, inspelend op de fluctuaties in zorgvraag en zorgaanbod. Een tekort bijv. aan Duitse reumatologen en endocrinologen of aan Nederlandse kinderartsen en MDL-specialisten kan opgelost worden door mobilisatie over de grens van ofwel de zorgprofessional ofwel de patiënt. Dit gebeurt gecoördineerd en in nauw contact met de patiënt, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, om zo de behandel- en de financieringsroute uit te zetten.

Tevens start Common Care met de ontwikkeling van twee concrete euregionale zorgtrajecten: orthopedie en radiotherapie, waarbij directe uitwisseling van patiënten naar de buurlanden plaatsvindt. Hierdoor zal er een kettingreactie ontstaan, zowel zorgprofessionals als patiënten zullen de mogelijkheid tot zorg dichtbij huis, in het buurland verspreiden. Daarop inspelend zullen de projectpartners gedurende de uitvoering van het project andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuurders in de grensregio stimuleren tot het ontwikkelen van andere grensoverschrijdende behandeltrajecten, zodat er een efficiënt en hoog kwalitatief EDR-zorgnetwerk ontstaat.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen