Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Communities for Development voor het MKB

Looptijd: van 1 januari 2016 tot 1 november 2018

Voor één keer gaan de slagbomen van Chemelot voor je open!

Chemelot is een enorm bedrijventerrein in Sittard-Geleen. Je zit het vanaf de snelweg liggen als je richting Zuid-Limburg rijdt. Achter de grote schoorstenen gaan allemaal chemische bedrijven schuil die producten en halffabrikaten maken die we terugzien in ons dagelijkse leven. Omdat er in de chemiesector strenge veiligheids- en milieuregels gelden, worden op het terrein alleen mensen toegelaten die er werken.

KOM LANGS TIJDENS HET WEEKEND VAN DE WETENSCHAP/ DAG VAN DE CHEMIE - OPEN DAG 6 OKTOBER

Normaal gesproken komen gewone bezoekers niet langs de slagbomen, maar op 6 oktober opent Chemelot in Sittard-Geleen haar deuren. Dan is iedereen welkom om de wereld van Chemelot te ontdekken en kennis te maken met de bedrijven op het terrein. Je komt op plekken waar je normaal nooit komt en ervaart  hoeveel aandacht de chemie besteedt aan veiligheid en de zorg voor een goed milieu. Wat kun je verwachten?

Neem deel aan een workshop van YouTube-scheikundedocent Sieger Kooij, leer alles over geuren met chemicus Tanja Deurloo of ervaar wat het is om wetenschapper te zijn in de laboratoria van Maastricht University op onze campus. Ook kun je zien welke producten jij dagelijks gebruikt die met grondstoffen van Chemelot gemaakt worden: denk bijvoorbeeld aan je tandenborstel, je fiets, je blikje frisdrank of je t-shirt. De komende maanden wordt er nog meer aan het programma toegevoegd. Houd www.chemelot.nl/dag-van-de-chemie in de gaten voor meer informatie en meld je aan!

Je kunt hier de volgende projecten bekijken:

Biobased Matrials Plus
BioTex Fieldlab
Biobased materials for F&F Chemical Industry
Communities for development voor het MKB
SCeLio-4B

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Zuid-Limburg en opgericht in het kader van het topsectorenbeleid in Nederland. Zij is zowel een Centre of Experise (CoE) als een centrum voor innovatief vakmanschap (CIV). De concrete opdracht hierbij voor CHILL is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven (meer en beter opgeleide studenten en professionals) om hiermee de innovatiekracht te versterken van de sector Chemie. De Founding Fathers van CHILL zijn DSM, SABIC, UM, ZUYD, ARCUS en Leeuwenborgh. De kracht van CHILL zit in de koppeling van studenten in opleiding aan vraagstukken vanuit het bedrijfsleven in een omgeving die oplossingen kan genereren met behulp van zogenaamde Communities for Development (CfD’s). In dit projectvoorstel wordt een plan gepresenteerd om deze werkwijze verder uit te breiden naar een breed netwerk van MKB-bedrijven. De methodiek van de CfD’s werkt zoals aangetoond in een viertal CfD’s die voor het grootbedrijf en het MKB zijn uitgevoerd. De MKB bedrijven zien de win-win situatie maar lopen tegen een financiële drempel aan voor dit type precompetitief onderzoek met een hoog risicoprofiel. Noodzaak is om de financiële drempel voor de MKB-er zo laag mogelijk te houden zodat meer MKB-ers geholpen kunnen worden met hun innovaties en daarmee gebouwd kan worden aan een Track Record. Door middel van de deze CfD’s worden studenten excellent opgeleid en sluiten adequaat aan op de Human Capital vraag vanuit het bedrijfsleven . In de CfD’s doen zij ervaring op met vakinhoudelijk gestuurd labwerk (innovatie vraag vanuit de bedrijven) en de 21st century skills. Medewerkers van de onderwijsinstellingen en de MKB bedrijven participeren in de CfD’s en worden zo bijgeschoold en geprofessionaliseerd. De algemene doelstelling van het project is op de eerste plaats het onderling samenwerken van onderwijsinstellingen, studenten en het MKB in een open innovatiesysteem te bevorderen. Hiermee wordt de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven vergroot. Verder wil CHILL middels dit project gekwalificeerd Bèta-personeel opleiden voor de topsectoren Chemie & Materialen, Biobased economy, High Tech Systems en Maintenance. De R&D functie van het MKB binnen de topsectoren Chemie & Materialen, Biobased economy, High Tech Systems en Maintenance wordt met het project ondersteund, o.a. door leven lang leren. Meer specifieke doelstellingen die voor het project zijn benoemd om dit te bereiken, zijn de volgende: - CHILL wil 20 zgn. Communities for Development (CfD’s), bestaande uit studenten en begeleiders opzetten en beschikbaar stellen voor het MKB. - Chill heeft 5 innovatielabs beschikbaar voor het MKB waarin de Communities for Development opdrachten gaan uitvoeren. Zij wil de drempel voor het MKB om hiervan gebruik te maken lager maken. De innovatiekracht van het MKB wordt hiermee verhoogd.- Via de CfD’s waarvan zij deel uitmaken, krijgen in 3 jaar tijd circa 100 HBO- en WO studenten opdrachten die passen bij hun toekomstige beroepspraktijk zodat zij goed geëquipeerd de arbeidsmarkt in de regio betreden. Zij maken kennis met de beroepen van vandaag maar werken samen met het bedrijfsleven ook aan het ontstaan van de beroepen van morgen.- CHILL wil hiertoe voor 20 MKB-bedrijven die zelf onvoldoende R&D capaciteit beschikbaar hebben onderzoek mogelijk maken. De werknemers van de MKB-bedrijven kunnen samenwerken met de CfD’s waardoor leven-lang-leren wordt waargemaakt. CHILL werkt met dit project toe naar een duurzame businesscase voor de regionale arbeidsmarkt door de samenwerkingsstructuur tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken. Haar eigen businesscase krijgt zij sluitend als het haar lukt voldoende MKB-bedrijven opdrachten te laten plaatsen bij CfD’s. De businesscase van de deelnemende MKB-bedrijven wordt versterkt als door middel van onderzoek en experimenten door de CfD’s in de 5 labs hun product wordt versterkt en markt klaar gemaakt.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie.

raak geïnspireerd bekijk de fondsen