Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Community-Led Local Development Energietransitie

Looptijd: van 1 januari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Doel van het project 'Community-Led Local Development - Energietransitie' (CLLD-ET) is om samen met bewoners te werken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit doen we in drie van de Groene Energiewijken: Scheveningen, Mariahoeve en Zuidwest. De wijkgerichte aanpak voor de energietransitie blijkt in de praktijk complex en weerbarstig. Er is veel onzekerheid rond mogelijke oplossingen en de energietransitie is logischerwijs niet bij alle bewoners de eerste prioriteit. Het is daarom dan ook van belang om de transitie slim in te richten en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij andere opgaven in de wijk en bij de individuele wensen van mensen. Door opzoek te gaan naar de juiste ‘koppelkansen’ en door ruimte te geven voor zeggenschap en eigenaarschap om zelf plannen te maken en uit te voeren, werken we samen met de stad aan het draagvlak voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit gaat verder dan reguliere ‘participatie’ via formele inspraakmomenten, verplichte informatieavonden en bezwaartrajecten. Om ruimte te bieden aan deze aanpak, werkt de gemeente Den Haag met de Europese Community-Led Local Development aanpak. Deze aanpak zet in op het losmaken van lokale initiatieven, lokale capaciteitsopbouw, het vergroten van bewonersbetrokkenheid en het versterken van lokale samenwerkingsverbanden. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Den Haag al goede ervaringen opgedaan met de CLLD-aanpak in Scheveningen. De kracht van CLLD ligt daarbij in het eigenaarschap voor bewoners en de structuur waaraan zij bouwen - met een focus op het bereiken van duurzaam (langdurig) commitment en betrokkenheid vanuit de wijk. CLLD zet in op het creëren van de randvoorwaarden voor een succesvolle gebiedsgerichte energietransitie: onderling vertrouwen, handelingsperspectief, lokaal initiatief en betrokkenheid. Het sluit aan bij de Haagse ambities om de energietransitie samen met de stad op te pakken en ook in het Klimaatakkoord werd lokaal eigendom en bevordering van het maatschappelijk draagvlak opgenomen. De lokale actiegroepen (LAGs) in Scheveningen, Mariahoeve en Zuidwest werken aan een eigen lokale gebiedsstrategie en een lokaal actieplan waar vervolgens op kan worden geïnvesteerd. De energietransitie wordt iets van de wijk waar iedereen invloed op kan uitoefenen. Bij hun inspanningen ontvangen de LAGs ondersteuning vanuit een nog op te zetten 'CLLD-koepelorganisatie'. Deze organisatie valt onder de gemeente Den Haag en ontzorgt en adviseert de LAGs op diverse fronten - onder andere met administratieve taken. Met deze structuur werken we samen aan een toekomstbestendig Den Haag.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen