Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Connectivity North

Looptijd: van 1 juli 2016 tot 30 juni 2018
afbeelding logo connectivity north

Aanleiding

Connectivity. Het is een kernbegrip in de economie van de toekomst. Ieder bedrijf dat naar de toekomst kijkt weet dat zijn organisatie, productie, producten en verdienmodellen in deze richting moeten bewegen. Maar het is een beweging die ze niet alleen kunnen maken. Niet de kleine bedrijven, niet de grote bedrijven. Ook in dat opzicht is connectivity een vereiste.

Het Noorden kent sterke industriële clusters. Clusters die zich bezighouden met de marktvraag van nu en de maatschappelijke uitdaging van de toekomst. Op het gebied van energie, watertechnologie en agrifood zijn netwerken van kleine en grote bedrijven actief die ontwikkelen, toeleveren, produceren en afzetten. Veel bedrijven zien kansen voor innovaties en marktvernieuwing. Maar kenmerkend is ook dat deze innovaties en vernieuwing zich voor een belangrijk deel binnen de eigen sector of binnen het eigen cluster afspelen.

Veel bedrijven weten dat dit niet voldoende is voor de producten, markten en verdienmodellen van de toekomst. Als we kijken naar de kansen op het gebied van agrifood, energie en watertechnologie zijn andere partners en kennis nodig. In heel veel gevallen kennis en partners met een focus op intelligente meet- en regeltechniek, big data, ICT & online en design. Noord-Nederland kent high tech bedrijven, communities van online-bedrijven, netwerken van creatieve ondernemers en specialistische bedrijven op het gebied van data, intelligente productie en zelflerende systemen. De volgende stap is dat deze bedrijven betrokken worden bij de vragen, kennisontwikkeling en innovatiebehoefte van de industrie, in Noord-Nederland in het bijzonder bij de sterke bestaande clusters rond energie, agrifood en watertechnologie.

Wat gaan we doen?

Connectivity North is het initiatief dat deze bedrijven en werelden samenbrengt om nieuwe kennis, producten en markten te ontwikkelen. Water Alliance, Energy Valley en NOM – met Greenlincs en het HTSM Platform - nemen het initiatief. Ze hebben innovatiethema’s centraal gesteld die door bedrijven zijn gekozen, waarop bedrijven zich informeel groeperen, maar alleen verder komen als ze kennis kunnen ontwikkelen met partners op het gebied van intelligentie, real-time meten en sensoriek, data, online, internet of things en user-driven design. De volgende innovatiethema’s staan centraal:

• Smart farming: datagedreven ontwikkeling van productie en producten in dairy en akkerbouw
• Smart water systems: realtime sturing van kwaliteit en gebruik
• Smart grids & decentrale energie: ketenintegratie op systeem- en gebruikerniveau
• Nieuw Gas: efficiënte productie en integratie van biogas en energiemix

Het is een concrete uitvalsbasis om met een grote groep bedrijven te starten. We brengen hun behoefte in beeld en definiëren gerichte vragen en kansen. Vragen en kansen die bedrijven op het gebied van agrifood, watertechnologie, nieuw gas, smart grids & decentrale energie voor zich zien, maar niet op eigen kracht kunnen oppakken. Aan de andere kant brengen we de bedrijven en kennisinstellingen in beeld die sterk zijn op het gebied dat wij in dit project samenvatten onder ‘intelligentie & connectivity’: spelers in de HTSM sector, data-analyse, ICT, design e.d. Het project brengt ze niet alleen in kaart, maar kijkt ook naar hun kwaliteiten, aanbod en interesse. De bedrijven worden in een periode van 20 maanden vervolgens verbonden. Niet generiek, maar gestuurd door ontwikkelvragen, productideeën en marktkansen die al in kaart zijn gebracht. Bedrijven die een samenwerkingskans zien worden, naar behoefte, geholpen met gezamenlijke kennisontwikkeling en voorbereiding van een gezamenlijk innovatieproject.

Resultaten

In het projectplan worden verschillende resultaten specifiek benoemd:
• Cross-sectorale netwerken: minimaal 5
• Deelname (MKB-) bedrijven aan gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie: 120-150
• Ontwikkeling van gezamenlijke innovatietrajecten: 40
• Toename innovatiecompetentie MKB in Noord-Nederland
• Versterking van het innovatie-ecosysteem in Noord-Nederland
• Nieuwe markten voor het noordelijk bedrijfsleven.

Het project is gestructureerd opgezet en rechtstreeks afgestemd op de behoeften die worden ervaren door het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Specifiek het bedrijfsleven dat wil innoveren en kansen ziet op het gebied van belangrijke noordelijke speerpunten als smart farming, smart water systems, smart grids en nieuw gas. Dat die behoefte bestaat is zeker: op basis van een eerste rondgroep onder een beperkt deel van de doelgroep hebben al 47 bedrijven en kennisinstellingen een verklaring ondertekend waarin ze hun steun en interesse voor het project uitspreken. De verklaringen zijn bijgevoegd.
Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen