Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Corus 2007

Looptijd: van 1 maart 2007 tot 28 februari 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Het doel van dit ESF-project is de kennis en competenties van medewerkers van Corus op een hoger peil te brengen. De deelnemers bekwamen zich in nieuwe technieken en vergoten daarmee hun inzetbaarheid binnen en buiten de onderneming. Het programma omvat naast technische opleidingen ook trainingen op het gebied van management en communicatie. Corus is als producent van metaal en van metaalhalffabrikaten wereldwijd actief in een markt die zich kenmerkt door hevige concurrentie. Daarnaast kent de metaalsector een sterke vergrijzing, ook bij Corus is sprake van een onevenwichtige leeftijdsopbouw. Ten slotte is het gemiddelde opleidingsniveau van de werknemers aan de lage kant. Deze drie factoren dwingen het bedrijf tot een voortdurende scholing van de medewerkers.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen