Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

CROCO

Looptijd: van 1 augustus 2019 tot 30 juni 2022

In dit project zullen voor het eerst in een onderling overeengekomen vorm de provincies, regio’s en Kreise / Kreisfreie Stadt in het EUREGIO-deelgebied Oost-Nederland (in dit geval Overijssel en Gelderland wat betreft de regio’s Twente en Achterhoek) en het Münsterland met medewerking van de Bezirksregierung Münster samenwerken. De partners hebben hiertoe bij monde van hun politieke vertegenwoordigers op 14 december 2018 het ‘Memorandum Münsterland – Oost-Nederland’ ondertekend.

De overkoepelende doelstelling van het memorandum is de versterking van de landelijk gestructureerde grensregio in het bovengenoemde EUREGIO-gebied die alleen al door haar ligging (nationaal perifeer, grensoverschrijdend beperkte omgeving) op verschillende terreinen benadeeld is (bijv. de ‘doorlaatbaarheid’ van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, geen of gebrekkige kennis van de buurtaal, ontbrekende erkenning van diploma’s in het buurland, tekortkomingen in het stads- en streekvervoer, belemmeringen in het grensoverschrijdend vervoer).

Deze doelstelling moet worden bereikt met behulp van een efficiënte en afgestemde uitvoering van concrete grensoverschrijdende maatregelen en afzonderlijke projecten. Hiervoor hebben de memorandum-partners, rekening houdend met de EUREGIO-strategie 2030, vijf themagebieden gedefinieerd (onderwijs en (beroeps)opleidingen, arbeidsmarkt, economie, infrastructuur, monitoring / grensstatistiek) en afspraken gemaakt over acties die in het kader van het project in 17 concrete maatregelen moeten worden vertaald.

De centrale aansturing van het proces vindt plaats door een coördinatiepunt dat de partners van het memorandum bij de EUREGIO willen onderbrengen. Dit coördinatiepunt heeft als taak om de geplande maatregelen centraal aan te sturen en te coördineren en de voortgang van het gehele project te bewaken en continu te evalueren. De 17 maatregelen zelf zijn geen onderdeel van de projectaanvraag. De uitvoering ervan vindt onafhankelijk en separaat plaats.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen