Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Crossborder Entrepreneurial Energy Education (CE3)

Looptijd: van 1 april 2019 tot 31 maart 2022

De CE3 project (Crossborder Entrepreneurial Energy Education) content

Opvallend is dat de studenten weinig grensoverschrijdend samenwerken en vaak een internationaal perspectief missen. Het CE3 project (Crossborder Entrepreneurial Energy Education) wil hier verandering in brengen! Het doel van het CE3 project is dan ook om studenten van de Technische Universiteit (TU/e), Hochschule Dusseldorf (HSD), Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd tijdens hun studie bewust te maken van grensoverschrijdend ondernemerschap. Tijdens een vroege fase ontdekken ze mogelijkheden die voor ze openliggen. Dit gebeurt niet met een reguliere focus op spin-off bedrijven, maar door internationale studenten teams op te zetten en te laten doorgroeien tot een studentenbedrijf in een startup. In de afgelopen jaren hebben studententeams zich al goed weten te manifesteren als ‘ontwikkelcollectief’. Echter in het vormen van deze teams zijn er knelpunten ondervonden, zoals:

-Het vormen van een dergelijk team vond ongestructureerd plaats waardoor niet altijd de juiste kwaliteiten met elkaar gematched worden.

-Het zicht ontbreekt op (internationaal) ondernemerschap en de kansen zien en pakken hierin.

Het CE3 project wil hier verandering in brengen door middel van een gestructureerde aanpak en benadering deze teams beter en succesvoller te laten ondernemen. Deelnemende studenten krijgen de kans om een professioneel studententeam te formeren met de juiste aandacht en focus waardoor versnelling van idee naar ondernemerschap wordt bespoedigd.

Oorspronkelijk was het CE3 project gericht op startups die zich richten op de energieomslag. Maar het CE3 heeft haar bereik vergroot om een breder spectrum van startups te helpen om zo de mogelijkheden van de samenwerkingen te vergroten. Toch is duurzaamheid nog steeds een belangrijk aspect in dit project. Het doel van het CE3 project is om sociale cohesie en meer economische activiteiten in de grensregio te creëren.

Binnen het CE3 project krijgen ondernemende studenten de kans om:
-Te netwerken over de grenzen heen en gebruik te maken an het internationale ecosysteem.
-Masterclasses, trainingen en startup bootcamps te volgen.
-Worden ze uitgedaagd om over de grens te ondernemen alleen of in teamverband (specifiek: de regio Interreg D-NL).
-Begeleiding voor ondernemende studententeams in de vorm van business development en maandelijkse kleinschalige tendervouchers.

Ben jij student en wil jij internationaal ondernemen?

Ben jij een ondernemende student en wil je in masterclasses, trainingen of startup bootcamps volgen?
Tijdens de masterclasses en trainingen leer jij specifieke onderdelen (juridisch, financieel, marketing etc) die komen kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf maar ook komen interculturele verschillen, internationaal ondernemerschap en ondernemerschapscompetenties aan bod.

In de startup bootcamp komen o.a. de volgende onderwerpen voorbij:
- Problem Finding
- Solution Finding
- Business Model Innovation & Design
- Marketing
- Founders Issues

Wil je meer informatie over de specifieke data en tijden? En wil je je inschrijven? Neem dan contact op met de desbetreffende contactpersoon van jouw onderwijsinstelling > zie contactgegevens verderop op deze pagina.

Heb jij een goed idee voor een startup of al een bestaand bedrijf? Laat je bedrijf dan nu groeien over de grenzen heen met CE3 Funding
Grijp je kans om je startup idee verder door te ontwikkelen en de afzetmarkt te verbreden in de richting van Duitsland. Juist in tijden van Corona is het wellicht het juiste moment om je te bezinnen welke richting je op wilt met je bedrijf of om daadwerkelijk de stap te zetten om te starten. Binnen het CE3 project hebben we een “open call” opgezet, die voorziet in financiering van (commerciële) startende activiteiten, waarbij de connectie tussen Nederland en Duitsland centraal staat.

Subsidievoorwaarden

-Jouw idee/project of startup moet een link hebben met Duitsland, Duitse studenten of producten/diensten die (in)gekocht of verkocht (kunnen gaan) worden in Duitsland. Meer specifiek de „INTERREG- Deutschland-Nederland-Region“.

-Iedere Fontys student kan deelnemen aan dit project en een aanvraag indienen.

-Ook projecten in de ideefase kunnen worden ingediend.

-Subsidie zal versterkt worden aan startup activiteiten in de volgende sectoren:
Life Sciences / Medical / Biotechnology / Healthcare
Energy- and environmental technology
Logistics
Nano- and micro-technology / materials / high-tech materials
Agrofood business
Creative sector

-De bijdrage ligt tussen de €250 en €2.000. Dit is geen lening maar een gift. Je moet ons uiteraard wel laten zien waar je het geld aan uitgeeft.

-Maandelijkse subsidieronde, welke steeds sluit elke laatste dag van de maand.

Neem contact op met de desbetreffende contactpersoon van je onderwijsinstelling om meer informatie over het aanmeldproces te krijgen > zie contactgegevens verderop op deze pagina.

 De actief betrokken partners:

-BABLE is een spin-off van de Fraunhofer IAO, die tot doel heeft de duurzame ontwikkeling van steden in Europa en daarbuiten te ondersteunen. Hiervoor is een online netwerkplatform ontwikkeld en worden diverse online tools en adviesdiensten aangeboden ter ondersteuning van de implementatie van Smart City-oplossingen. Naast de ervaring in het oprichten en runnen van een start-up in de sector van de duurzaamheid, heeft BABLE een van de grootste actoren op de Europese Smart City-markt opgericht. In het project wil BABLE studententeams ondersteunen door ze in contact te brengen met de juiste vertegenwoordigers van de instellingen in dit netwerk.

-De TU/E is een internationaal toonaangevende universiteit in Eindhoven, die gespecialiseerd is in ingenieurswetenschappen & technologie en wil bijdragen aan de oplossing van grote duurzaamheidsvraagstukken. Voor haar streven naar duurzaamheid heeft de TU/e gekozen voor een integrale aanpak. De TU/e leidt de ingenieurs van morgen op. Zij zijn zich bewust van de uitdagingen waar we wereldwijd voor staan. Daarom streeft de TU/e ernaar om duurzaamheid in het curriculum van elke opleiding op te nemen. De TU/e heeft veel ervaring in ondernemerschap met name op het gebied van techniek; van marktvraag, tot interactie met klanten en investeerders in internationale context. Deze kennis brengen zij ook bij het CE3 project in waardoor potentiele ondernemers sneller de juiste stappen kunnen zetten.

-Fontys University of Applied Sciences is een van de grootste hogescholen in Nederland en biedt een verscheidenheid aan bachelors en masters in het Engels. Fontys heeft een duidelijke maatschappelijke opdracht: het aanbieden van inspirerend, uitdagend en kwalitatief hoogstaand hbo-onderwijs en het uitvoeren van praktisch, maatschappelijk verantwoord onderzoek. Onderwijs en onderzoek zijn geschikt voor actuele en toekomstige vragen en de behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. Binnen Fontys bestaat het Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO). Het CvO ondersteunt en stimuleert (potentiele) studentondernemers waar nodig op het gebied van ondernemerschap. Door de rijke kennis en expertise op het gebied van ondernemerschap, vormt het CvO een toegespitste omgeving voor het ontdekken, voorbereiden, begeleiden en lanceren van een ondernemersloopbaan voor al haar studentondernemers. In het CE3 project helpt het CvO ondernemende studenten verder met de persoonlijke ontwikkeling in de ondernemende context via de EntreComp methodiek.

-Hochschule Dusseldorf is een van de grootste hogescholen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en biedt een uitgebreid en interdisciplinair vakkenpakket aan. De nadruk op onderwijs en onderzoek bij HSD ligt op een sterke praktische en interdisciplinaire aanpak. De universiteit garandeert dat de inhoud van de cursussen verbonden is met de praktische werkbehoeften, omdat ze gebaseerd zijn op uitgebreide beroepservaringen in het bedrijfsleven, de industrie en het onderzoek van al hun professoren en docenten.

-Hogeschool ZUYD is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. Bovendien werkt ZUYD intensief in haar onderwijs over de grenzen van vakgebieden heen samen met bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. In het CE3 project levert ZUYD dan ook kennis, ervaring en focust het op de commerciële aspecten van startup teams en ideeën voor product- en dienstverlening dat uitermate goed aansluit bij de doelstelling van het project.

Het CE3 project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 1.125.000,00 euro door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken & Klimaat, het MWIDE NRW, Provincie Limburg en Provincie Noord-Brabant financieel ondersteund.

Contactgegevens:

-TU/e: Mark Cox - m.g.d.m.cox@tue.nl
-Fontys: Victor van der Linden -  vanderlinden@fontys.nl
-Zyud: Steven de Groot - steven.degroot@zuyd.nl
-HSD: Dominik Kretschmar - dominik.kretschmar@hs-duesseldorf.de
-Bable: Jana Helder - jana@bable-smartcities.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen