Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Crossborder Entrepreneurial Energy Education (CE3)

Looptijd: van 1 april 2019 tot 31 maart 2022

Als nu gekeken wordt naar studenten dan valt op dat het ze ontbreekt aan een vroege internationale blik en dat zij nauwelijks daadwerkelijk internationaal samenwerken. Het doel van het project CE3 is om studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Hochschule Dusseldorf (HSD), Fontys Hogescholen / Centrum voor Ondernemerschap (CvO) and Hogeschool Zuyd in een vroege fase bewust te maken van grensoverschrijdend ondernemerschap.Dit gebeurt niet via de reguliere focus op spin-off bedrijven, maar door studentenTEAMS gericht te laten doorgroeien tot studentenBEDRIJF In de afgelopen jaren hebben studententeams zich goed weten te manifesteren als ?ontwikkelcollectief?, maar het vormen van dergelijke teams vond ongestructureerd plaats, met een te beperkt zicht op (internationaal) ondernemerschap, waardoor ondernemerschap achterblijft en kansen gemist worden. Hier moet iets aan gedaan worden. Het unieke aan dit project is dat er een GESTRUCTUREERDE AANPAK wordt ontwikkeld om topstudenten te helpen een professioneel studententeam te formeren en daarmee de versnelling van idee via demonstratie naar ondernemerschap te bespoedigen.Deze aanvraag richt zich specifiek op de energiesector. Alle kennisinstellingen herkennen de uitdagingen in de energietransitie. Beide landen beschikken individueel over hun eigen sterktes in de energietransitie, maar samenwerken vergroot de kansen.De studenten:? krijgen masterclasses en trainingen over interculturele verschillen, teamsamenstelling, samenwerking, doelstellingen, financi?le zaken, juridische aspecten etc. ? worden uitgedaagd om over de grens te gaan, in teamverband internationaal aan de slag gaan met projecten en ? binnen ondernemende studententeams krijgen ondersteuning in de vorm van business development en kleinschalige tendervouchers.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen