Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Crossmedia innovation in the MediaValley (CIM)

Looptijd: van 5 juli 2012 tot 31 december 2014
cross media

Optimaal benutten van potenties binnen crossmedia sector

De economie van de noordvleugel van de Randstad heeft de afgelopen jaren al een enorme impuls gehad van de sterk gegroeide crossmedia sector. Met 'cross media' worden bedrijven bedoeld die het exploiteren van informatie tot hoofdtaak hebben en die daarvoor meerdere media gebruiken, zoals een radio- of tv-omroep, een uitgeverij en bedrijven in de entertainment en reclame. Ook creatieve ontwerpers en conceptontwikkelaars behoren tot deze sector. Er kan nog veel meer uit de crossmedia sector worden gehaald als meer bedrijven elkaar in de samenwerking weten te vinden. Dit project was erop gericht de bedrijven op het juiste spoor te zetten en ze een duwtje in de rug te geven.

De bijdrage van Kansen voor West is ingezet om in het bijzonder het domein Media en ICT te versterken als een van de kerndomeinen van de creatieve industrie. De aandacht werd specifiek gericht op uitgeverijen, communicatiebureaus, grafimedia en bedrijven uit de muziek- en filmwereld. Bedrijven werden gemobiliseerd, waarbij ze een podium werd geboden voor eigen innovatie en samenwerking. Ook is relevant innovatief onderzoek geïnitieerd, waarbij de juiste samenwerkingspartners zijn gezocht om concrete projectplannen uit te voeren. Het bewerkstelligen van een meer laagdrempelige matchmaking en gerichte innovatieondersteuning door samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en bedrijfsleven onderling waren eveneens actiepunten. Al deze inspanningen kunnen gezien worden als de opmaat naar de leidende rol die Nederland internationaal gezien wil vervullen op het vlak van Media en ICT.

Samenwerking tussen : iMMovator, de gemeentes Haarlem en Hilversum, Syntens.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen