Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Cultuurfabriek

Looptijd: van 12 november 2009 tot 31 december 2015

Projectbeschrijving De doelstelling van de project Cultuurfabriek is het versterken van het vestigingsklimaat voor kenniswerkers, bewoners en bezoekers in de regio Maastricht en hiermee (in)direct bijdragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Zuid-Nederland, door de realisatie van de Cultuurfabriek om daarmee de culturele productiesector en infrastructuur in Maastricht te stimuleren en ondersteunen: Versterken uitstraling, imago en profilering van het Belvedèregebied in de regio en internationaal; Vergroten aantrekkingskracht hoogopgeleiden naar aantrekkelijke innovatieve regio; Realiseren van samenwerking tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven; Verhogen van economische betekenis van cultuur voor de stad: cultuursector zorgt voor werkgelegenheid; Vergroten aanbod aantrekkelijke werkgelegenheid voor in de cultuursector opgeleide mensen;  Het ontwikkelen van een nieuw cultuurcluster en bevorderen van artistieke samenwerking in Belvedère; Versterken van de economische ontwikkeling van de stad en regio door het aantrekken van bezoekers. De activiteiten in het kader van de subsidie hebben betrekking op het bouwrijp maken van de voormalige Timmerfabriek, bouw- en installatiekosten en theaterinstallaties.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen