Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

D-NL-HIT

Looptijd: van 1 juni 2017 tot 31 mei 2021

De D-NL grensregio is een sterke chemieregio met meerdere honderd MKB in de belangrijkste branches van de oppervlaktentechnologie: lijmstoffen, verven, lakken en print-drukstoffen.

Deze branches bevinden zich in een beslissende fase door de steeds sterker wordende vraag naar milieuvriendelijke producten. De internationale concurrentie, bijvoorbeeld vanuit Azië, wordt steeds meer een overlevingsstrijd voor kleine, innovatieve bedrijven. Dit komt onder andere door een gebrek aan faciliteiten voor eigen onderzoek op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Hier is de ontwikkeltijd vaak te lang om de technisch geavanceerde concurrentie bij te kunnen houden. Hierop richt zich de nieuwe High Throughput-formuleringstechnologie, die een versnelling met factor 5 mogelijk maakt. Dit gebeurt door de volledig geautomatiseerde en op robots gebaseerde ontwikkelingen in formulerings- , coatings- en karakteriseringsmodulen en wordt ondersteund door Industrie 4.0- technologieën.

Dit wordt bereikt via toegepast onderzoek in een Open-Innovation-omgeving op het gebied van innovatieve materiaal- en Hightech- procesontwikkelingen, gekoppeld aan een efficiënte transfer richting de productie van de bedrijven. De Hochschule Niederrhein stelt hiervoor de basistechnologieën aan bedrijven ter beschikking en beschikt hiervoor over een nieuw opgericht oppervlaktecentrum. Kerntaak van het project is om de samenwerking van de MKBers brancheoverschrijdend te bevorderen en het katalyseren van de technologietransfer binnen de bedrijven. Dit wordt gedaan met ondersteuning van de kennispartners en ervaren toeleveranciers van de grootindustrie.

Naast product- en procesontwikkeling staat de brancheoverschrijdende kennistransfer tussen bedrijven en hogescholen centraal. Een aangesloten informatie- en deelnamenetwerk zorgt voor een duurzame integratie van andere bedrijven in de regio en daarmee ook voor een brede deelname van de bedrijven in de regio, om op die Manier, ondanks de concurrentie, tot 15.000 banen in de sector te behouden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen