Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

DaCapo college: uitstromen naar baan of vervolgopleiding

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Meer kansen creëren voor een baan of verder leren. Het Europees Sociaal Fonds steunt ook het  praktijkonderwijs. Het Praktijkonderwijs DaCapo College stelt de talentontwikkeling van de leerlingen centraal door middel van arbeidsmarktgerichte activiteiten, een individuele leerroute binnen de school, een optimale kans op de arbeidsmarkt, een bestendige arbeidsplek en de nazorg. In het derde jaar doen leerlingen een assessment om hun stagegeschiktheid te meten. Hieruit blijkt welke uitstroomrichting het beste bij de leerling past. Door middel van branchegerichte cursussen kunnen leerlingen een diploma/certificaat behalen (bijvoorbeeld op het gebied van schoonmaak, horeca of lassen) om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Na hun uitstroom worden zij nog twee jaar gevolgd door het DaCapo college en ondersteund waar nodig. Aan het eind van het project moet 90% van de uitstromende deelnemers, uitstromen met een arbeidscontract of doorstromen naar een vervolgopleiding op het MBO.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen