Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Koepelproject arbeidsmarkt

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2019

Binnen het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” slaan diverse partners in het Noorden de handen ineen om één gezamenlijke grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio te creëren. Eén regio waarbij het gewoon is om stages en banen te vinden en kansen te verzilveren zonder dat de grens hierbij een rol speelt.
Met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheden bouwen wij in verschillende deelprojecten, onze bouwstenen, aan één grensoverschrijdende regio.

Voorbeelden van actuele initiatieven:

Werkgeversadvisering waarbij werkgevers in de grensstreek actief benaderd worden om personeel en studenten over de grens te vinden én te werven.

Zorgen voor… Zorgen: dat… is een samenwerking tussen zorginstellingen, onderwijs en bedrijfsleven om studenten in het buurland stage te laten lopen en praktijkervaring op te laten doen.

Bij Praktitrans zijn vakkrachten, bedrijven en ondernemers in de grensstreek betrokken. Scholieren worden geïnformeerd over opleidingsmogelijkheden in het buurland. En er wordt bijvoorbeeld een ‘Notfallplan’ ontwikkeld om bij grote reorganisaties werknemers in de grensstreek te herplaatsen.

Met het grensoverschrijdende Statistiekproject worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de arbeidsmarkt.

Bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) in Bad Nieuweschans kan iedereen die een stap over de grens zet, terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, studeren en ondernemen. De adviseurs van GIP EDR zijn op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar via: 0597-521818.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen