Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

DALI

Looptijd: van 1 mei 2019 tot 30 april 2023

DALI wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. Geheel passend bij de RIS3 strategie, waarbij Smart Logistics is benoemd als kans om de maatschappelijke uitdagingen in Zuid-Nederland aan te pakken. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen hogere efficiency en vernieuwing van logistieke processen. Deze hogere efficiency en vernieuwing wordt ingezet middels digitalisering en data science, oftewel smart logistics. Smart logistics voorziet in geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor transport en opslag van producten, tijdens iedere stap van het productie- en distributieproces. Slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren vormt hierbij de kern. De hoofdrol is weggelegd voor logistieke en mobiliteitsdata. De inzet van data is waarmee bedrijven het verschil zullen maken, ICT is enkel een randvoorwaarde en fungeert als bron van data en als middel om smart data in te zetten. Hoe deze data slim te maken, gebruiken en in te zetten is de uitdaging.

De resultaten van de verkennende fase van 2018, geïnitieerd door REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant, bij 9 logistieke MKB bedrijven, hebben waardevolle input opgeleverd en motivatie om door te pakken op dit onderwerp . Onder de naam Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI) willen we concrete toepassingen van Data Science in de Supply chain realiseren door middel van bedrijfscases. Maar liefst 18 bedrijven doen concreet mee in de DALI proeftuin met een bedrijfscase. Met de synergie en interactie tussen deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar een open innovatiesysteem, een community. Logistics Community Brabant (LCB) is in 2018 opgericht om een innovatief, publiek-privaat ecosysteem te vormen . Het is een samenwerkingsverband tussen de supply chain onderwijs- en kennisinstellingen in Brabant; door studenten, ondernemers en experts uit de sector samen te laten werken ontstaat er meer kennis rondom actuele thema’s zoals network complexity, smart industry en multimodaal. LCB beheert de DALI proeftuin en draagt zorg voor de kennisvalorisatie.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen