Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Data Value Center Agri & Food korte keten

Looptijd: van 1 januari 2022 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Met dit project wordt een Data Value Center Agri & Food korte keten (DVC) gerealiseerd. Dit DVC kan na afloop van het project zelfstandig als onderneming draaien op de inkomsten die worden gegenereerd door opdrachten van (mkb-) bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
Het DVC biedt ondernemers in de agri en food korte keten de digitale omgeving, de instrumenten en de diensten om data te verzamelen, te delen en te valoriseren. Naast gratis basisdiensten, zoals voorlichting en bewustwording, zijn dat betaalde diensten op gebied van training en opleiding, advies en ondersteuning bij datavraagstukken en het opzetten van samenwerking, nieuwe business- concepten en producten. Ook heeft het faciliteiten voor dataopslag, databewerking en data-analyse.
Het DVC gaat précompetitief en technisch neutraal opereren. Dat wil zeggen dat het DVC zelf geen winst beoogt. De winst zit in de toegevoegde waarde die klanten door gebruikmaking van het concept weten te realiseren. De data blijft ook het eigendom van de bedrijven.
Het DVC wordt in het project ontwikkeld en in de praktijk getest. Naast het vormgeven en inrichten van het DVC worden in het project mkb-bedrijven voorbereid om hiervan gebruik gaan maken door bewustwordingsactiviteiten, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en kleinschalige experimenten met de toepassing van ICT/data toepassingen. De doelgroep bestaat uit alle typen korte ketenbedrijven: agri & food producenten, verwerkers, distributeurs en afnemers.
Op dit moment ontbreken in de korte voedselketen de digitale omgeving, de instrumenten en de skills om goed data te kunnen verzamelen, te delen en te valoriseren. Daardoor worden kansen op groei en ontwikkeling gemist. Het gaat om beter inzicht in vraag en aanbod, aanbod en slim gebruik van data en digitalisering bij het vermarkten. Hierdoor laten deze bedrijven grote commerciële kansen liggen en om voedselverspilling te verminderen.
Het DVC gaat hiervoor de oplossing bieden. Het draagt bij aan vergroting van het voedselaanbod via korte voedselketens. Dit laatste is nadrukkelijk doel van het beleid van LNV, de provincies Flevoland en Noord-Holland en de landelijke Taskforce Korte Keten. Data is daarin een prominente actielijn, omdat die als een belangrijke sleutel tot succes wordt gezien.
Een DVC voor de korte voedselketen is nieuw. Er is in eerdere fase een datadeelomgeving ‘Foodcube’ ontwikkeld, maar die in nog onvoldoende uitontwikkeld en nog ongeschikt voor toepassing door mkb korte ketenbedrijven in de agri en food sector. In dit project vindt de uitontwikkeling plaats en wordt de praktische toepassing gerealiseerd.
Het DVC richt zich in de projectperiode op mkb-ketenbedrijven uit de Agri & Foodsector in Flevoland, Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Daarna wordt het geografisch werkgebied uitgebreid naar Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, waar al veel belangstelling is, en vervolgens naar heel Nederland.
Het project wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van ervaren professionals op het gebied van de korte voedselketen/regionale voedselvoorziening en ICT/data-toepassingen. Dit zijn de mkb-bedrijven Quant Base, Inzights, Foodned, Amped en Big Data Value Center samen met Stichting Voedsel Verbindt. Via beide laatste organisaties wordt een groot netwerk van (mkb) bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bij het project betrokken. De projectpartners investeren in de ontwikkeling van het DVC, omdat ze hier veel toekomst in zien. Stichting Voedsel Verbindt is de penvoerder van het project.
Het project loopt van januari 2022 tot en met december 2023.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen