Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Boog maakt werk van jouw talent

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

De Boog is een school voor praktijkonderwijs. Het project omvat 85 jongeren die het zonder aanvullende activiteiten en begeleiding niet redden. Ze wil met subsidie van het ESF de stap van onderwijs naar de arbeidsmarkt of vervolgopleiding verbeteren. De scholieren leren wat werk is en wat hij of zij daarvoor moet kunnen. Ze verbeteren de specifieke kennis en vaardigheden via vakcursussen en nagebootste praktijksituaties. Het verwerven van zelfstandigheid speelt een belangrijke factor. De Boog werkt uitgebreid samen met UWV WERKbedrijf, MEE, gemeentes, re-integratiebureaus, het bedrijfsleven en de sociale werkvoorziening om de kans op passend werk voor de leerlingen te vergroten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen