Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De doorstart, Roermond

Looptijd: van 2 oktober 2010 tot 31 maart 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De gemeente Roermond zet ESF subsidie in om moeilijk plaatsbare werkzoekenden te ondersteunen. Het gaat vooral om deels arbeidsbelemmerden, niet uitkeringsontvangers (NUO) en 55 Plussers. Streven is maatschappelijke participatie met als uiteindelijk doel de uitstroom naar een (participatie)baan. Het project begeleidt de deelnemers op een intensieve, persoonlijke manier. De gemeente Roermond wil vraag en mogelijkheden van de klant zoveel mogelijk matchen met de vraag vanuit de markt. Ervaring heeft geleerd dat mensen die hebben deelgenomen aan een dergelijk project meer zelfvertrouwen en inzicht hebben gekregen. De persoonsgerichte benadering leidde uiteindelijk tot een beter inzicht in hun mogelijkheden en deelnemers zagen hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. De gemeente wil 900 deelnemers bereiken.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen