Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Groene Weg naar meer succes

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De belangstelling binnen het praktijkonderwijs verschuift van groen naar techniek, zorg en welzijn. De Groene School anticipeert hierop door het aanbieden van een op maat gesneden onderwijsaanbod gericht op zorg en welzijn en een combinatie van groen/techniek. Dankzij de ESF-subsidie is De Groene school eerder in staat de succesvolle werkwijzen te borgen en structureel in het onderwijsprogramma op te nemen.De Groene School bereidt haar leerlingen al vroegtijdig voor op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Op basis van een beroepskeuzetest wordt een plan opgesteld met het mogelijk toekomstbeeld van de leerling. Niet alleen praktische kennis en vaardigheden bepalen of een leerling naar een bedrijf kan. Binnen de opleiding ligt een duidelijk accent op zelfstandigheid en sociale vaardigheden. De praktische kant van de opleiding vindt vooral plaats buiten de muren van de school door middel van stages onder intensieve begeleiding van zowel school als het bedrijf. Het project moet uitmonden tot de volgende uitstroomresultaten:8 leerlingen: werk3 leerlingen: beschermde werkomgeving3 leerlingen: arbeidsmatige dagbesteding11 leerlingen: vervolgonderwijs

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen