Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Korenaer Deurne ESF 2009-2010

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Korenaer Deurne is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en valt onder de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Noord-Brabant. De Korenaer helpt haar leerlingen bij het vinden en behouden van passend werk. Ze gebruikt hiervoor ESF-gelden. Een beroepskeuzetest toont aan wat de leerling kan en wil. Aan de hand hiervan stelt de school een lespakket samen. De jongere ontwikkelt zijn of haar vaardigheden vervolgens via nagebootste praktijksituaties in leerling-werkplaatsen en via externe stages bij bedrijven. Met cursussen brengt hij zijn vakkennis op peil. De school wisselt ervaringen uit met andere Alyosiusscholen en onderhoudt contact met MEE, UWV WERKbedrijf en het bedrijfsleven. Oud-leerlingen krijgen eventueel begeleiding na het vinden van een baan.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen