Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Korenaer Stevensbeek ESF 2009-2010

Looptijd: van 31 juli 2010 tot -
Plattegrond van de locatie van het project

Met behulp van ESF-subsidie helpt de Korenaer Stevensbeek haar leerlingen bij het vinden en behouden van een passende baan. Deze school voor voortgezet speciaal onderwijs valt onder de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Noord-Brabant. Het traject begint met een toets die de mogelijkheden van de leerling en de eisen van het bedrijfsleven op elkaar afstemt. Aan de hand hiervan krijgt de scholier onderwijs op maat. Door nabootsing van praktijksituaties in leerling-werkplaatsen leert de jongere wat werken inhoudt en wat hij daarvoor moet kunnen. De leerling verbetert zijn of haar vaardigheden tijdens stages en vakcursussen. De Korenaer Stevensbeek wisselt ervaringen uit met andere Alyosiusscholen en werkt samen met organisaties uit het werkveld en met het bedrijfsleven. Als dat gewenst is krijgen oud-leerlingen naschoolse begeleiding.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen