Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

de Meentschool op koers 3

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Meentschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte jongeren. De school bereidt 55 leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk leven. De mogelijkheden, kwaliteiten en interesses van de scholieren zijn daarbij het uitgangspunt. In het ESF-project besteedt De Meentschool aandacht aan de praktische en aan de sociale vaardigheden van de leerling. Een goede, passende stage en intensieve begeleiding tijdens en na de stage is doorslaggevend voor succes. Het doel van de school is om de laatste stage van de leerling over te laten gaan in een eerste baan waar de leerling voor langere tijd kan werken. Eventueel met een vervolgopleiding daartussen. Om de kansen op de arbeidsmarkt voor de leerlingen te vergroten werkt De Meentschool samen met andere scholen, bedrijven, vrijwilligers, sportverenigingen, zorg- en welzijninstellingen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen