Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

DE ROSETTASTEEN

Looptijd: van 16 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In Nederland zijn er circa 12 grote afvalverwerkingsbedrijven met ongeveer 40 verbrandingslijnen. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere installaties (zoals biomassaverbranders) en verbrandingsinstallaties in andere sectoren (petrochemie, hoogovens). De afvalverbrandings- installaties zijn voor Nederland (kleine) energie installaties (AEC’s) geworden omdat de energie die vrijkomt bij het verbrandingsproces omgezet wordt in warmte en elektriciteit. In deze sector werken ruim 100.000 personen en wordt jaarlijkse circa 350 miljoen euro uitgegeven aan onderhoudskosten. Het onderhoud geschiedt tot op heden veelal reactief. Tevens veroorzaken de zware metalen, alkalimetalen en chloor in het afval veel vervuiling en corrosie op de wanden en de warmtewisselaars waardoor het rendement van een AEC afneemt. Hierdoor ontstaan hogere onderhoudskosten, levert het een hogere milieubelasting op en kost het meer energie. De doelstelling moet echter worden om naar proactief handelen te gaan, zoals bij andere sectoren al in gang is gezet. Dit probleem en de gevolgen daarvan zijn ook duidelijk naar voren gekomen in de brief van GS van Noord-Holland aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 6 augustus 2019.

In het recent afgesloten (EFRO) project De Lerende Steen (DLS) is onderzoek gedaan hoe dit proces beter te beheersen is en onderhoud beter voorspelbaar kan worden gemaakt. In het project DLS is een generiek duurzaam assetmanagement model gebouwd met een demonstrator. Hiermee is gedemonstreerd dat een dergelijk model ingezet kan worden om de bedrijfsvoering van een AEC te ondersteunen v.w.b. enerzijds het beheersen/verminderen van de onderhoud(splanning) en milieubelasting en anderzijds het verbeteren van de (productie)prestaties. Om dit te realiseren moet het assetmanagementmodel verder worden geconcretiseerd en uitgebreid met de andere subsystemen die in het eerste project DLS niet zijn meegenomen.

Door het aanbod van steeds frequenter wisselend type afval is de verbranding in de ovens sterk verschillend alsmede het storingsinterval en het onderhoud. Er is dan ook behoefte aan een betere beheersing van de processen. Dit project ontwikkelt een markt gereed (assetmanagement)model dat kort cyclisch kan bijsturen in het verbrandingsproces en lang cyclisch voorspelbaar onderhoud kan aangeven. Hierdoor wordt mede bijgedragen aan energietransitie voorstellen en gaat voldaan worden aan de nieuwe Europese regelgeving voor AEC’s op het vlak van milieueisen. Ook verbetert het de concurrentiepositie van de afvalverwerkingsbedrijven en de serviceprovider en ontwikkellaar van het model. Daarnaast speelt het project in op de human capital agenda; vanaf het begin wordt aandacht besteed aan kennisdeling en beschikbaarheid van personeel dat kan omgaan met methoden en technieken die in de toekomst van belang zijn, met name gezien tegen de achtergrond van de duurzaamheids- en digitaliseringsagenda.

Het project, dat voornamelijk met bedrijven uit de provincie Noord Holland wordt uitgevoerd sluit daarom ook naadloos aan bij de het beleid van de provincie op dit gebied.


Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen