Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Sprong Terneuzen ESF 2007-2008

Looptijd: van 31 juli 2007 tot 30 juli 2008
Plattegrond van de locatie van het project

De Sprong, een school voor praktijkonderwijs, bereidt moeilijk lerende jongeren met ESF-geld voor op regulier werk, een beschermde werkplek of deelname aan vervolgonderwijs. Het scholingsprogramma omvat de volgende onderdelen: Arbeidskundig onderzoek. Dat is een inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen van de individuele leerling om verdere behandeling vast te stellen. Vakcursussen. De leerlingen krijgen competentiegericht onderwijs. Leerling-werkplaatsen. Leerlingen doen werkervaring op tijdens stages. Nazorg. Leerlingen die de school verlaten hebben, worden gemonitord. Netwerkvorming gebeurt in samenwerking met andere Zeeuwse praktijkscholen en een aantal roc's.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen