Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Startmotor

Looptijd: van 3 september 2018 tot 1 februari 2021
Rotterdam Zuid

De Startmotor is een verkenning, onderzoek en pilot ineen. In een participatietraject met zeven deelnemende bedrijven (directie & HR) en onderwijsinstellingen op Rotterdam Zuid onderzoeken we of we in staat zijn om:

“Bedrijven zo te faciliteren dat scholing van laagopgeleide werknemers (die hiervoor openstaan) geen productiviteitsverlies geeft. We onderzoeken of gerichte ontwikkeling en daarna inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dit ‘verlies’ kan opvangen”.

Met de Startmotor willen we een basis leggen voor een intersectorale ‘ontwikkelketen’ die bedrijven op Rotterdam Zuid stimuleert om op innovatieve wijze personeel in te zetten dat zich door het geboden ontwikkelperspectief prettig(er) voelt en productiever is.

Wij gaan samen met werkgevers, werknemers en werkzoekenden na aan welke ontwikkeling en scholing (wat betreft inhoud en ook vorm zoals tijd en plaats onafhankelijk) behoefte is. Daarvoor gaan we in gesprek werkgevers over 21st ondernemersvaardigheden, met werknemers die zich willen scholen voor toekomstig werk, met de werkzoekenden zelf en met de (gemeentelijke) jobcoaches en opleiders. Dit om te onderzoeken wat elke actor (voor zichzelf) nodig acht en of de ontwikkeling van de werkzoekenden is te koppelen aan die van zich ontwikkelende laagopgeleide werknemers, zodanig dat er een win ontstaat voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden tegelijk.
Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen