Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Waterlelie Werkt - 2009

Looptijd: van 31 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Waterlelie geeft speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met epilepsie en neurologische aandoeningen. Voor deze kinderen is het niet altijd even gemakkelijk om een passende baan te vinden. Om de kansen van (oud-)leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten, besteedt de Waterlelie veel aandacht aan de overgang van school naar werk of vervolgonderwijs. Zij doet dit met behulp van ESF-subsidie. De school investeert in het vinden en behouden van een passende arbeidsplaats voor leerlingen. Voor het vinden van een baan biedt ze leerling-werkplaatsen en vakcursussen. Daarnaast stemt de school de mogelijkheden van de leerling en de eisen van de arbeidsmarkt op elkaar af met een beroepskeuzetest. Na het vinden van een baan krijgen oud-leerlingen een individuele begeleiding. De Waterlelie werkt nauw samen met het bedrijfsleven en met organisaties uit het werkveld.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen