Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

De Windroos ontwikkelt door

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

VSO school De Windroos is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige handicap. De leerlingen worden met professionele aandacht naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid begeleid. De school doet een beroep op ESF-subsidie om de aansluiting en uitstroom naar de arbeidsmarkt van de leerlingen van 15 jaar en ouder te verbeteren.Door middel van onder andere een beroepskeuzetest brengt De Windroos de mogelijkheden van de leerling en de eisen van de arbeidsmarkt in kaart, zodat duidelijk wordt hoe de toekomstige werkplek van de leerling eruit kan gaan zien. Naast de reguliere scholing kunnen de leerlingen door middel van branchegerichte cursussen vaardigheden leren (bijvoorbeeld een heftruckcertificaat) om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. In de nieuwe leerwerkplekken (leren op locatie) doen de leerlingen werkervaring op in een praktijkgerichte werksituatie. Op deze wijze sluit de stage naadloos aan bij de baan waar de leerling naar uitstroomt. Door deelname aan dit ESF-project hebben de leerlingen een betere voorbereiding en een betere toetreding tot de arbeidsmarkt. Ook na het verlaten van de school blijft De Windroos de leerlingen volgen, door middel van het onderhouden van contacten met de oud-leerling zelf, de ouders en het bedrijf waar de oud-leerling werkzaam is.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen