Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

DEMI MORE (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 12 januari 2015 tot 30 november 2018

 

‘Demi More’ (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) – geleid door Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant – richt zich op energie-efficiëntie  in onroerend (historisch) erfgoed.

Het energiebeleid bij monumenten vraagt een erg specifieke aanpak. Op het vlak van energieverbruik hebben monumenten vaak slechte prestaties vanwege het materiaalgebruik, de omvang van de ruimtes, de afwezigheid en de moeilijke inbreng van isolatie in vloer, muren en dak. Door middel van demonstratieprojecten van diverse aard zoals o.a. het rangeerstation in Essen en het Franciscanenklooster in Megen zullen innovatieve toepassingen, voor energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in monumenten, tastbaar gemaakt worden en inzicht bieden in de mogelijkheden. Op die manier hoopt het project andere belanghebbenden over de streep te trekken. In combinatie met de uitwerking van een internationale standaard voor de certificering van de duurzaamheid van monumenten (BREEAM-norm op maat van monumenten) kan dit resulteren in een krachtige toolkit voor de verduurzaming van erfgoed. Zo kan de monumentensector in Nederland en Vlaanderen  haar bijdrage leveren aan de ambities van Europa 2020, die vooropstelt de CO2-uitstoot te verminderen, de energievoorziening te vergroenen en het verbruik ervan efficiënter te maken.

Project verantwoordelijke
Kempens Landschap

Project partners
Autonoom Gemeentebedrijf Essen
Coöperatie Esbeek U.A.
Gemeente Edegem
Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders
Provincie Noord-Brabant
Roosendael vzw

Meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen