Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Demosite drinkwatertechnologie Noordbergum

Looptijd: van 9 januari 2009 tot 1 oktober 2011

Het project betreft de aanleg en realisatie van een demonstratiesite voor drinkwatertechnologie te Noordbergum. Gebruikers zijn (MKB) bedrijven, Vitens en onderzoekinstellingen. Een demonstratiesite biedt bedrijven de mogelijkheid om op (kleine) praktijkschaal nieuwe technologie te ontwikkelen, uit te testen, te demonstreren en te optimaliseren. Pas na de demonstratie maken de nieuwe technologische concepten serieuze kans op commerciële toepassing en export. Een dergelijke site fungeert als belangrijke schakel tussen “kennis en kassa”. Deze site is de eerste demosite voor drinkwatertechnologie in Nederland. Gelet op de groei van de drinkwaterbehoefte is innovatie hier noodzakelijk. Verdroging en verzilting limiteren de huidige onttrekking van grondwater. De demosite is een onmisbare schakel in de uitdaging om met innovaties duurzaam in drinkwater te blijven voorzien.   Het doel van deze demosite is: Toegankelijke demosite waar Vitens, onderwijs en (MKB)-bedrijven innovatieve drinkwaterbereidingtechnologie kunnen doorontwikkelen, uittesten, demonstreren en optimaliseren ten einde de marktintroductie van deze nieuwe technologieën en concepten te versnellen. Vitens zal zelf praktijkgericht innovatief onderzoek uit hoofde van haar publieke taak tav drinkwaterbereiding uitvoeren (o.a. behandeling van brak grondwater) Gebruik van de site voor onderwijsdoeleinden. Zowel afstudeer- en stageopdrachten als practica en colleges op locatie. Wetsus is de aanjager van de demosites. De activiteiten van Wetsus rond de demosites vallen onder het eerder gehonoreerde project Wetsus, Europese Waterhub.   Deze demosite past in de reeks geplande demosites die Wetsus wil realiseren ten einde de Europese Waterhub waar te maken. Demosites voorzien in een behoefte van de bedrijven in de sector.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen