Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

DigiPee

Looptijd: van 1 januari 2019 tot 31 december 2021

De demografische ontwikkeling in Nederland en Duitsland stelt de verpleegkundige diensten voor steeds grotere uitdagingen. Steeds meer ouderen hebben zorg nodig. Dit betekent onvermijdelijk dat er meer verplegend personeel nodig is, wat betekent dat er in beide landen sprake is van een verpleegkundige noodsituatie. De gelijktijdige toename van de behoefte aan documentatie vermindert ook drastisch de beschikbare tijd bij de “klant”.
Een van de belangrijkste punten in de zorg is het bevorderen van het drinkgedrag van ouderen. Volgens interviews met deskundigen is een evenwichtige vochtbalans de gemakkelijkste en meest effectieve manier om de vitaliteit en het welzijn van de mensen die worden verzorgd te vergroten. Daarom wil het projectconsortium een digitale micturitiedagboek ontwikkelen met geautomatiseerde urineanalyse als plug-and-play-apparaat.

De technische implementatie is gebaseerd op de gezamenlijke ontwikkelingen van de bedrijven Medipee en Idenova binnen het INTERREG-project “Digipro” (ontwikkelingsproject “P1med”). Het te ontwikkelen prototype is een vuistformaat apparaat waarmee bijna elk toilet achteraf kan worden uitgerust. Zodra het apparaat urinestroom detecteert en de gebruiker een analyse vraagt, vindt er binnen enkele seconden een automatische en contactloze meting plaats. De gemeten gegevens worden uitgevoerd naar een digitaal apparaat (smartphone, tablet, etc.). De basistechnologie wordt beschermd door octrooien van Medipee. Daarnaast is de analyse van monsters in de meetgegevens van de temperatuur-, acceleratie-, positie- en structuurgeluidsensoren bedoeld om de karakteristieke parameters voor het legen van de blaas af te leiden (bijv. urinedebiet, plasduur). Uit de beschrijving blijkt dat het project een zeer complexe en interdisciplinaire taak is. Vragen op het gebied van geneeskunde, metrologie, elektronica, productie, modellering en gegevensevaluatie moeten worden beantwoord.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen