Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

DigiPro (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 01.05.2017 00:00:00 tot 01.05.2021 00:00:00

Het project omvat concrete maatregelen ter sensibilisering en stimulering van Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven in het proces van digitale transformatie van innovatieve producten, modellen voor processen en business modellen. Doelgroepen zijn de maakindustrie, IT-engineering en de technische installatie-sector. Door middel van grensoverschrijdende uitwisseling van kennis moet de potentie voor innovatie van Duitse en Nederlandse MKB´s in het projectgebied worden benut en ondersteund bij hun participatie aan de digitale transformatie, ook wel Smart Industries/Industrie 4.0 genoemd. Door deelname aan het project blijven zij overeind in het proces van digitalisering en worden daarmee toekomstbestendig.

De projectpartners communiceren over het project naar MKB-bedrijven PR- en communicatiemaatregelen. Zij doen dat in overleg en samenwerking met 17 regionale ontwikkelingsmaatschappijen/ intermediairs/ Wirtschaftsfördereinrichtungen als geassocieerde samenwerkingspartners.

De partners zorgen ervoor dat de MKB-bedrijven in de doelgroepen ondersteuning ontvangen van over de grens, via maatregelen zoals grensoverschrijdende workshops, product-, proces- en business modelontwikkeling, coachings, clustering met andere MKB-ers en kennisinstellingen uit het buurland en shared facilities. De regionale coördinatoren van de projectpartners werken samen in een grensoverschrijdend project-team aan de uitvoering van deze activiteiten en zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke deelname van MKB-bedrijven in het project.

De Leadpartner is verantwoordelijk voor de correcte administratieve uitvoering van het project.

De regionale coördinatoren ondersteunen de MKB-ers bij de clustering met hun tegenhanger in het buurland.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen