Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Digital Farming NHN

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In het project ‘Digital Farming NHN’ worden drie digitale concepten voor de precisielandbouw doorontwikkeld die nu door corona dreigen stil te vallen. Het betreft de doorontwikkeling van systemen voor precisieverspuiting van basis- en overbemesting, precisieverspuiting van gewasbeschermingsmiddelen en precisieverspuiting van onkruidbestrijdingsmiddelen. Met deze systemen wordt het mogelijk om plantgericht te spuiten. Hierdoor kan met fors minder kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen geteeld worden. Emissies van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht worden hiermee sterk gereduceerd. Tegelijkertijd worden ook de opbrengsten verhoogd omdat de planten sterker en gezonder groeien waardoor minder uitval optreedt.

Het project wordt uitgevoerd door 9 partijen: 2 telers die met hun praktijkkennis de vereiste input zullen leveren over de werking van de precisiesystemen en die deze in hun teeltactiviteiten zullen implementeren, 3 technische- en adviesbedrijven die met hen alle onderdelen van deze systemen zullen doorontwikkelen en integreren inclusief de teeltinstructies, 2 kennisinstellingen die hen zullen ondersteunen op big data, robotica en plant- en bodemonderzoek. Greenport NHN is penvoerder. LTO Noord verzorgt het programmamanagement.

De samenwerkingspartijen geven hiermee de digitale innovaties, de technologische ontwikkeling, en het onderzoek in de precisielandbouw een sterke impuls en dragen daarmee bij aan de duurzame versterking van Nederland in het algemeen en Noord-Holland Noord in het bijzonder.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen