Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Digital Innovation Hub Noord-Nederland

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Het project is gericht op het (verder) opzetten van een regionale Smart Industry Hub oftewel de ’Digital Innovation Hub Noord-Nederland (DIH-NN’).

Het wordt meedoen of afhaken! Een sterke coalitie is gevormd om het Noordelijk Industriële MKB voor eens en voor altijd op het pad van de digitalisering (smart industry) te zetten. De koplopers van RoSF en ICD nemen het peloton op sleeptouw. Ondernemersorganisaties FME en Koninklijke Metaalunie brengen hun grote achterban in en de fieldlabs 5Groningen en Technologies Added leveren de bouwstenen aan. Een Masterplan Digitalisering! En iedereen gaat meedoen.

DIH-NN = Noordelijke Smart Industry Hub én EU Digital Innovation Hub

Een eigen rechtspersoon in oprichting (start met lead partner NOM) met een lean centrale organisatie die met name fungeert als een one-stop-shop/ kennisloket, een samenbindend platform dat de spil vormt van het groeiend ecosysteem Smart Industry/ Digitalisering in Noord-Nederland. Om dit ecosysteem verder vorm en inhoud te geven, geeft de hub uitvoering aan een inhoudelijk programma vóór en door de partners.

De Digital Innovation Hub Noord-Nederland zal met name een netwerkorganisatie zijn waarbinnen alle netwerkpartners werken aan het gezamenlijke doel. Haar activiteiten en doelstelling zijn bedoeld vóór de achterban van de partners, met name het MKB/MKI en worden georganiseerd en uitgevoerd dóór de partners. Sinds medio 2018 zijn de activiteiten ter voorbereiding op de vorming van de DIH-NN geïntensiveerd door een ontwikkelteam bestaande uit de Koninklijke MetaalUnie, FME, de 3 Noordelijke Smart Industry Fieldlabs (RosF, 5G en Technologies Added), het Innovatiecluster Drachten, Philips, RuG/NK en NHL/Stenden. Daarnaast lopen er gesprekken met alle overige intermediaire en eerstelijnsorganisaties van de Provincies in Noord-Nederland. Alleen al via de huidige kernpartners heeft de Hub daarmee een bereik van meer dan 1.000 MKB/MKI bedrijven.

Het centrale deel van de Hub zal met name de functie invullen van draaischrijf en kennisloket. Een duidelijke informatie- en doorverwijsfunctie dus voor beginners, gevorderden en koplopers op het gebied van industriële digitalisering. Verder ontwikkelt de SIH-NNL samen met haar partners een duurzaam programma met 3 inhoudelijke actielijnen om gezamenlijk op te pakken voor de benodigde focus, massa en zichtbaarheid. Deze zijn:
1 - Masterplan ‘Go Digital’
Het digitaliseren van de middelgrote en kleine industrie (MKI) in Noord-Nederland via een brede bewustwordingscampagne en via een gericht ondersteuningsprogramma en verdere ontwikkeling en versterking van Noordelijke solution-providers (kennisleveranciers).
2 - Smart Learning: Provinciale Demonstration and Skills Labs
Het aanjagen en versnellen van de ontwikkeling en realisatie van 3 Provinciale Landing Spots of hubs die de opgebouwde kennis van de bestaande projecten en programma’s (o.a. de 3 Smart Industry fieldlabs en het Innovatiecluster Drachten) ontsluiten en die tevens worden ontwikkeld tot demonstratie- en skillslabs.
3 - Connect and Participate: Playing the Champions League
Het versterken van de positie van de al (verder) gedigitaliseerde industrie in nationale, interregionale en Europese programma’s via het faciliteren en stimuleren van deelname aan projecten en programma’s.

Op deze 3 inhoudelijke lijnen is gebleken dat Noord-Nederland een verbindend platform en organiserend vermogen mist, waardoor er met name sprake is van losse kleine initiatieven en programma’s met weinig massa en geen samenhangende en samenwerkend innovatie ecosysteem dat ook internationaal zichtbaar is. Hier wil de hub een duurzame oplossing voor bieden.

Wij vragen u daarom met deze aanvraag als regionale overheden:
- Steun voor het opzetten van de Digital Innovatin Hub Smart Noord-Nederland als virtueel loket en netwerkorganisatie en spil van het ecosysteem digitalisering/ Smart industry
- Steun voor het uitvoeren en verder ontwikkelen van het inhoudelijke programma op de 3 actielijnen
- Steun voor het verwerven van de status voor de SIH-NNL als Digital Innovation Hub

Daarnaast vragen we de steun en gezamenlijke inzet van de Provincies en het SNN voor het beter positioneren en op de kaart zetten van Noord-Nederland als Smart Industry/digitaliserings hotspot. We vragen:
- Steun voor een gezamenlijke nationale en Europese lobby om de Noord-Nederlandse SI-partijen betere positie en kansen te
geven in de diverse publiek-private projecten en programma’s
- Steun om digitalisering/ Smart Industry daadwerkelijk op de toekomstige Noord-Nederlandse beleids- en innovatieagenda’s te zetten

De Digital Innovation Hub Noord-Nederland wil er voor zorgen dat de de digitale transformatie van de Noordelijke bedrijven niet alleen een verandering is, maar juist een verbetering en een versterking van de economie.Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen