Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

DMP-XL solarsysteem

Looptijd: van 1 februari 2020 tot 31 januari 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Als onderdeel van de duurzame energietransitie zal de bebouwde omgeving aardgasvrij moeten worden gemaakt. Dit geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor utiliteitsgebouwen zoals verblijfs- en recreatie-accommodaties zoals hotels, B&B’s, groepsaccommodaties, campings, sportscholen, gymzalen en ook zorginstellingen en ziekenhuizen. In deze accommodaties is er een relatief grote vraag naar warm tapwater, en zijn er strenge eisen aan de veiligheid van de installatie met betrekking tot legionella, waardoor hoge temperaturen benodigd zijn. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van een sterk variërende behoefte aan warm tapwater. Deze factoren maken de transitie van een gasboiler naar een warmtepomp in dergelijke accommodaties aanzienlijk uitdagender dan in een woonhuis. Immers, het grote aandeel warm-tapwater-bereiding en de hoge benodigde temperaturen resulteren in een lage COP en een hoog elektriciteitsverbruik. Terwijl de sterk variërende behoefte een groot opslagbuffer noodzakelijk maakt, zodat een warmtepomp, met zijn beperkte vermogen, toch in staat is de noodzakelijke hoge piekvragen te leveren.

Het DMP (Direct Multi-Pass) Solar Systeem (zie meer info op: http://www.conico-renewables.nl/en/enduser/renewable-heat-solutions) zorgt ervoor dat vacuümcollectoren zeer hoog-efficiënt kunnen opereren, doordat er met systeemwater gecirculeerd wordt i.p.v. glycol, waardoor de warmteoverdracht in de collector beter is en er geen warmtewisselaar nodig is. Het Multi-Pass principe, op basis van ons gepatenteerde Thermo-Differentiaalventiel, zorgt ervoor dat hoge temperaturen ook met hoge efficiëntie bereid kunnen worden, doordat de collectoren continue met hoge flow doorstroomd worden, wat de efficiëntie van typische vacuümcollectoren (heat-pipe type collectoren) met meer dan 10% verhoogd t.o.v. lage flow doorstroming of start/stop doorstroming (vastgesteld in collectormetingen uitgevoerd door de TU Eindhoven als onderdeel van een eerder project in 2018)

Het combineren van een warmtepomp met zonnewarmte is in dergelijke systemen zeer interessant, aangezien de pieken van warm tapwaterverbruik in deze verblijfsaccommodaties veelal in de zonrijke tijd van het jaar liggen, en er toch al een grote buffer nodig is voor de warmtepomp, die bovendien gedeeld kan worden met een zonnewarmtesysteem voor warmteafgifte. Extra efficiënt is het wanneer het zonnewarmtesysteem zich kan focussen op het bereiken van hoge temperaturen (middels vacuüm-collectoren), terwijl de warmtepomp zich richt op het lage temperatuurbereik (waar de COP, = prestatie van het systeem, goed is).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen