Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Doen wat nodig is voor continuïteit en flexibiliteit

Looptijd: van 30 december 2013 tot 29 maart 2015

Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) ondersteunt architectenbureaus die worden getroffen door de crisis in de bouw. Onder de titel ‘Doen wat nodig is!’ zet SFA met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een programma op voor sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in de branche. Het programma bestaat uit pilots, workshops en kennisuitwisseling over employability en gespreksvoering met als gezamenlijk doel: investeren in werkzekerheid, arbeidsproductiviteit en arbeidsverhoudingen. Het programma levert onder meer een model op voor een digitaal hr-platform, met voorbeelden en instrumenten voor architectenbureaus. Zowel werkgevers als werknemers in de branche kunnen van de instrumenten gebruikmaken, zodat architectenbureaus de toekomst steviger tegemoet kunnen treden.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen