Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Doorontwikkeling ChainCraft

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

In de petrochemische industrie worden vetzuren (in de petrochemie ook wel carbonzuren genoemd) geproduceerd via de zogenaamde Oxo-chemie. Ethyleen, Propyleen, butaan en andere olefines worden geconverteerd naar vetzuren, alcoholen en esters via reactie met syngas. Deze conversies vinden plaats onder hoge druk en hoge temperatuur en zijn dan ook zeer energie intensief. De vetzuren die ChainCraft vervaardigt zijn chemische gezien gelijk aan de vetzuren die in de Oxo-chemie worden geproduceerd. Het fermentatieproces proces van ChainCraft vind echter plaats onder zeer milde procescondities: atmosferische druk en 30 tot 55 graden Celsius.

ChainCraft maakt haar deze vetzuren uit een tweede generatie grondstof, te weten organische reststromen. Deze organische reststromen worden momenteel veelal gecomposteerd of vergist tot biogas. Deze stromen kunnen echter duurzamer worden ingezet, waarbij ook meer waarde kan worden gegenereerd. Via ChainCraft’s verwerkingstechnologie worden organische reststromen omgezet naar duurzame biobased vetzuren. De mildere procescondities en duurzamere grondstof leiden dan ook tot een significantie reductie in energieverbruik én broeikasgasemissies voor de productie van vetzuren via ChainCraft proces in vergelijking met vetzuren uit de palmolie industrie en petrochemie.

ChainCraft’s demonstratiefabriek is sinds begin 2020 operationeel. Er worden relatief kleine hoeveelheden product gemaakt waarmee momenteel in de markt wordt getest door potentiële afnemers. Door technische uitdagingen kan de demo-fabriek momenteel nog niet op voldoende capaciteit en kostenefficiënt geopereerd worden. Door de invloed van Covid-19 is de marktintroductie van het product daarnaast erg bemoeilijkt. Het onderhavig project is in het leven geroepen om de ontwikkeling van de productie installatie en ontwikkeling van de productapplicaties te ondersteunen en versnellen. Om de verdere ontwikkeling van ChainCraft’s technologie en producten niet te laten vertragen zal het project ook gewerkt worden aan de doorontwikkeling van het proces, grondstoffen en producten richting een full scale commerciele fabriek.

In de basis is er een technisch en economisch haalbaar concept neergezet wat TRL 8 heeft bereikt. Het concept heeft echter net een zetje in de rug nodig om door de zogenaamde 2e valley of death rondom TRL8 heen te komen, op weg naar de commerciele fase van TRL 9 en verder.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen