Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Doorontwikkeling maatwerktrajecten

Looptijd: van 31 juli 2010 tot -

School voor Praktijkonderwijs t Wildveld begeleidt 115 jongeren naar een baan of naar een vervolgopleiding mbo- 1- niveau. Het gaat om jongeren die moeite hebben met leren. Via extra ondersteuning en maatwerk op gebied van leren worden de leerlingen voorbereid op een baan of vervolgonderwijs. Het project, deels betaald door het ESF, bestaat uit de volgende onderdelen: Een assessment waardoor er een betere match tussen de mogelijkheden van de leerling en de eisen van de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs mogelijk is Leerwerkplaatsen: testen en opleiden door nabootsing van praktijksituaties Relevante vakcursussen Netwerken: contacten met andere organisaties en uit het werkveld en groeperingen binnen de wijk.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen