Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Doorontwikkeling van een state-of-the-art monitoring programma Noorse kreeft (OSW 2.2)

Looptijd: van 14 november 2019 tot 25 mei 2023

Het project ‘Doorontwikkeling van een state-of-the-art monitoring programma Noorse kreeft (OSW 2.2)’ heeft als doel om een internationaal geaccepteerd bemonsteringsprogramma voor Noorse kreeft te ontwikkelen. Doel is om via onafhankelijk gevalideerde zelfbemonstering door vissers de gegevensbasis en toestandsbeoordeling voor de gegevensarme bestanden Noorse kreeft in de Noordzee door ICES te verbeteren.

Het zogenoemde Fully-Catch-Monitored (FCM) systeem, is als ‘pilot’ in een eerder EFMZV project onderzoekssamenwerking 2.0 (OSW 2.0) ontwikkeld en uitgetest. Na toetsing met internationale wetenschappers binnen ICES is naar voren gekomen dat er nog diverse aanpassingen noodzakelijk zijn wat betreft de ontwikkeling van het FCM systeem.

Binnen OSW 2.2 wordt met behulp van uitbreiding van de FCM referentievloot van vissers een betere ruimtelijke spreiding van vangstgegevens gecreëerd. Alternatieve monitoringsmethoden worden ontwikkeld om randomisatie in de bemonstering te verkrijgen en zo meer vissers te kunnen laten deelnemen aan de gegevensverzameling. Door actieve terugkoppeling aan vissers zal hun eigen inzicht in de vangstsamenstelling verbeteren, wat direct ten goede komt aan hun bedrijfsvoering. Tegelijkertijd dragen ze bij aan het beheer van de bestanden door mee te werken aan betere gegevens voor de bestandschattingen.

OSW 2.2 is een samenwerking tussen Wageningen Marine Research, de Nederlandse Vissersbond en VisNed, en bij hen aangesloten actieve vissers. Het gebruik van een innovatief monitoringprogramma en actieve terugkoppeling aan de deelnemende Nederlandse Noorse kreeft vissers draagt bij aan het verbeteren van de gegevensbasis en toestandsbeoordeling en tevens een duurzaam beheer van Noorse kreeft bestanden in de Noordzee.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen