Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Dubbel diploma = dubbele kansen

Looptijd: van 01.01.2016 00:00:00 tot 31.12.2019 00:00:00

Doel van het project was de erkenning van beroepsdiploma's in het buurland wezenlijk te vergemakkelijken of alternatief de toelating tot een externe proeve van bekwaamheid te bereiken. Op basis van jarenlange ervaring en onder inachtneming van de situatie op de arbeidsmarkt hebben het BTZ des Handwerks en het Alfa-college de volgende beroepen geselecteerd:

1) Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit
2) Allround constructiewerker
3) Eerste monteur woning (werktuigkundige installaties)
4) Allround verspaner

Het project heeft de vergelijking van de opleidingsvoorschriften aan Duitse en Nederlandse zijde afgerond en de overeenkomsten en verschillen in vier informatiepakketten samengevat (zie website www.btz-handwerk.de). Ook werd de inhoud voor aanvullende leergangen bij de beroepsopleiding geïdentificeerd. Dit laatste kan worden toegevoegd aan de bestaande curricula, zodat dit totaalpakket de erkenning in beide landen zal vergemakkelijken. In het project is met de verantwoordelijke autoriteiten om gebruik te maken van deze resultaten. Op deze manier wordt het barrière-effect van de grens aan beide zijden verminderd door de nadruk te leggen op de gemeenschappelijke kenmerken van de regio als een gebied met een gemeenschappelijke geschiedenis, bevolking en economie.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen