Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Drechtsteden benutten talent

Looptijd: van 15 januari 2014 tot 14 juli 2015

Arbeidsmarktregio Drechtsteden bundelt haar krachten voor een regionale aanpak voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. De arbeidsmarktregio bestaat uit de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en de gemeente Dordrecht als centrumgemeente. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is geld beschikbaar gekomen om de regionale aanpak een impuls te geven. De regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid in de Drechtsteden ligt vast in het plan ‘Drechtsteden benutten talent’. Het ESF-project bevat activiteiten uit het regionale plan. Ook biedt de regio de kans om gebruik te maken van de ESF-middelen aan veelbelovende projecten om jeugdwerkloosheid te verminderen. Jongeren die een steun in de rug kunnen gebruiken worden begeleid naar werk of een leerwerkbaan. Met financiële steun kunnen werkgevers jonge, ambitieuze starters werkervaring laten opdoen in hun bedrijf. Op die manier vergroot de starter zijn kansen op de arbeidsmarkt en kan de werkgever een jonge kracht kennis laten maken met zijn bedrijf. Scholing vormt een belangrijk onderdeel zodat jongeren bijvoorbeeld een startkwalificatie of een branche erkende kwalificatie kunnen behalen. Ook worden jongeren geschoold richting sectoren waar (in de nabije toekomst) een personeelstekort dreigt te ontstaan, zoals de scheepsbouw en de metaal. Van de 491 deelnemers hebben 150 jongeren een baan, 100 deelnemers hebben een werkervaringsplaats, stage of traineebaan en 50 jongeren volgen een opleiding. De overige deelnemers blijven fit voor de arbeidsmarkt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen