Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Drechtwerk Werkgelegenheidsplan 10 x 10

Looptijd: van 31 maart 2008 tot 30 maart 2009
Plattegrond van de locatie van het project

Drechtwerk wil haar medewerkers naar een plek buiten de sociale werkvoorziening begeleiden. Dat gebeurt in fasen: de medewerker begint intern. Dan volgt externe detachering in groepsverband, daarna individuele detachering. Ten slotte vindt hij zijn weg buiten de sociale weerkvoorziening.   Op dit moment bevinden zich honderd medewerkers in de eerste fase die wel de capaciteiten maar niet de vaardigheden hebben om door te stromen. Om hen te scholen heeft Drechtwerk ESF-subsidie aangevraagd en gekregen. Na afloop van het leerproject kunnen deze mensen verder naar detachering in groepsverband. Voor hen is dat een eerste stap naar een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt.   De opleiding bestaat uit een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) op niveau mbo-1, gecombineerd met intensieve praktijkbegeleiding.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen