Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Drug Eluting Device

Looptijd: van 4 januari 2021 tot 4 januari 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Aanleiding voor dit project is de onvervulde klinische behoefte na chirurgie bij CRS (Chronische Rhinosinusitis; chronische neusbijholteontsteking). In deze aanvraag wordt de ontwikkeling van een ‘Drug Eluting Device’ beschreven, welke voor Polyganics een innovatie vormt op een reeds bestaand en commercieel succesvol KNO (Keel, Neus, Oor) productportfolio. Het Drug Eluting Device combineert drie eigenschappen in één product; ondersteuning weefselherstel, tegengaan van lichte bloedingen en remming van ontstekingen. Het is bekend dat CRS, gezien de relatief hoge prevalentie en de impact op het algehele gevoel van welzijn, leidt tot een significante maatschappelijke kostenpost. Het gaat hierbij zowel om directe kosten (o.m. kosten van medicatie en van ziekenhuisbezoek), als om indirecte kosten (o.m. ziekteverzuim en verminderd presteren op werk). In een recente publicatie werden de kosten van CRS in Nederland geschat op EUR 4137 per patiënt per jaar. Hoofddoel van dit project is industrieel onderzoek waarbij voor de ontwikkeling van dit device de stappen van ‘proof of concept’ (Technology Readiness Level; TRL3) tot validatie van het prototype (TRL5) worden gezet.

Het beschreven project is een kennisontwikkelingsproject dat tot een hoge mate van innovativiteit leidt; het geeft Polyganics de kennis geneesmiddelen toe te voegen aan medical devices en leidt zo niet alleen tot innovatie in een bestaand productportfolio (KNO en later wellicht ook neurochirurgie en algemene chirurgie), maar op termijn mogelijk ook tot geheel nieuwe productportfolio’s; de lichaamsvriendelijke eigenschappen van Polyganics’ polymeren maken het een uitstekend platform om te fungeren als een carrier voor gecontroleerde medicijnafgifte op diverse locaties in het lichaam, bijvoorbeeld bij de bestrijding van pijn, infecties, ontstekingen, verklevingen. Het leidt niet alleen tot innovatie voor Polyganics als bedrijf maar levert ook een product op dat nieuw is in de wereld – een Drug Eluting Device voor gebruik na chirurgie bij CRS, dat zowel passief (door mechanische ondersteuning bij weefselherstel) als actief (door het tegengaan van milde bloedingen en ontstekingen) bijdraagt aan patiëntherstel na chirurgische procedures in de neusholtes. Er zijn op dit moment wel andere toepassingen beschikbaar, deze hebben echter ieder hun eigen nadelen, die zich onder meer vertalen in een toename van zorggebruik en daarmee gepaard gaande zorgkosten. Polyganics zal in dit project samenwerken met een veelheid aan nationale- en internationale kennispartijen, het zal waar mogelijk gebruik maken van in Groningen gevestigde partners en toeleveranciers.

De door Polyganics voorgenomen ontwikkeling van een Drug Eluting Device draagt bij aan de specifieke doelstelling C van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland: ‘Vergroting weerstandsvermogen door voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie’. Daarnaast levert het een bijdrage aan transities uit de RIS3-2021-2027, waarbij het primair aansluit op de opgave ‘Transitie in de zorg’. Daarnaast raakt het ook aan de transities van lineaire naar circulaire economie en van fossiele naar duurzame energie.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen