Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag - toeleiding naar kapitaal

Looptijd: van 1 januari 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De gemeente Den Haag heeft met meer dan 22.149 ingeschreven VvE’s, met in totaal ruim 135.880 woningen, het grootste aantal VvE’s van Nederland. Kenmerkend is de hoge concentratie van portiekwoningen. Het aantal appartementen per portiekwoning bestaat grotendeels uit maximaal 10 eenheden. Dit soort woningen draagt ertoe bij dat 45% van de VvE’s in Den Haag bestaat uit maximaal 10 wooneenheden.
Het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag (VvE-fonds) is in 2018 met behulp van Europese middelen in het leven geroepen door de gemeente Den Haag om de duurzaamheidsambities met betrekking tot de woningvoorraad in Den Haag te realiseren. Dit fonds richt zich op de kleine VvE’s (tot 8 wooneenheden), die niet in aanmerking komen voor een lening vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).
Dit voorstel betreft het voorstel naar toeleidingsmogelijkheden Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag, voor alternatieve inzet van de middelen die worden gedecommitteerd op grond van het eerste wijzigingsvoorstel. De alternatieve inzet betreft de verrijking van het huidige instrumentarium met stimulerende maatregelen. Deze stimulerende maatregelen zetten we in om toeleiding naar kapitaal te vergroten en een verrijking van het huidige instrumentarium te bewerkstelligen.
Het doel is om de doelgroep beter te bedienen door meer te investeren in het bieden van producten op maat. Deze maatregelen dragen bij aan de duurzaamheidsambities van Den Haag en Europa en behouden ook hun bestaansrecht als complementair instrument wanneer het Warmtefonds haar intrede doet. Het gaat om stimuleringsprojecten MDOP voor kleine VvE's , maatwerkenergiescans voor grotere VvE's en het inhuren van externe technisch adviseurs voor de VvE balie.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen