Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame afvalwaterzuivering op wijkniveau

Looptijd: van 14 april 2009 tot 31 mei 2013

De wijk Noorderhoek in Sneek wordt ingrijpend gerenoveerd. Het project Waterschoon betreft de aanleg van en onderzoek aan het decentrale afvalwatersysteem voor een wijk van 252 woningen. De projectpartners in Waterschoon zijn: gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân, Stowa, DeSaH bv en woningstichting de Wieren. Dit project resulteert in een wijk die haar eigen energie produceert en afvalwater behandelt, waaruit nutriënten en geneesmiddelen worden verwijdert en vervolgens biogas voor eigen gebruik oplevert. Het totale project bestaat uit twee systemen: de energievoorziening en de decentrale afvalwater behandeling. Alleen het laatste systeem valt onder de onderhavige subsidieaanvraag.   De wijk Noorderhoek in Sneek wordt ingrijpend gerenoveerd. Zowel gemeente als woningbouwstichting hebben de ambitie om van deze wijk een voorbeeld te maken van het moderne duurzaamheidsconcept “cradle to cradle”. De partners in dit project vormen een combinatie van technologische innovators (Desah bv) en launching costumers (woningbouwstichting in de vorm van Energie bv).   Het project betreft aanleg van en onderzoek aan het decentrale afvalwatersysteem voor een wijk van 252 woningen. Het gaat om experimentele ontwikkeling. De aanleg is noodzakelijk voor verder ontwikkeling. Daarom valt het gehele project onder experimentele ontwikkeling. Het innovatieve van het project zit in:   Schaalgrootte (van 32 naar 252 woningen; grootte is van invloed op vergistingsproces) Grijswaterbehandeling (demo van 32 woningen betrof alleen zwart water); is niet eerder ontwikkeld en toegepast. Gelijktijdige inzameling en behandeling van gft-afval (groen water) Toepassing OLAND technologie (tot nu toe alleen op lab-schaal) voor verwijdering nutriënten. Eerste project waar geneesmiddelen uit huishoudelijk afvalwater verwijderd worden. Koppeling van decentrale afvalwater inzameling en -behandeling met warmte-koude opslag en biogasproductie is nog nooit gedemonstreerd.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen