Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame inzetbaarheid bij OCI

Looptijd: van 1 juni 2011 tot 1 december 2011
Plattegrond van de locatie van het project

OCI Nitrogen is in Europa één van de marktleiders in minerale meststoffen. De productiewerkzaamheden worden vervuld in volcontinudienst. OCI heeft te maken met een relatief stabiele bezetting. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedraagt inmiddels ruim 50 jaar. De ploegendienst bemoeilijkt de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Bovendien zijn technische mensen, als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt, moeilijk te vervangen. Daarom heeft OCI Nitrogen de eerste prioriteit van het duurzame-inzetbaarheidsprogramma bij deze doelgroep gelegd. ESF gaf hierbij een financiële steun in de rug.De eerste stap in het project is het verkrijgen van inzicht in de elementen die duurzame inzetbaarheid beïnvloeden. Zoals de arbeidsomstandigheden, de organisatie van het werk (continu / niet-continudienst) of de ontwikkeling van de competenties. Vervolgens wordt in beeld gebracht welke aspecten beïnvloedbaar zijn, welk effect hiermee kan worden gerealiseerd met betrekking tot het versterken van de duurzame inzetbaarheid en welke prioritering over deze veelheid van aspecten moet worden aangebracht. Het uiteindelijke resultaat is een programmavoorstel met bijbehorend stappenplan om de inzetbaarheid te verduurzamen. Draagvlak is cruciaal voor een succesvolle aanpak. Daarom is gekozen voor aanpak met directe betrokkenheid van medewerkers, door hen te laten deelnemen in projectgroepen en door het organiseren van dialoogsessies op alle niveaus in de organisatie. Zowel de werkgever als medewerkers worden zich bewust van het nut en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en van het feit dat ieder hier een duidelijke (eigen) verantwoordelijkheid in heeft.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen