Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame inzetbaarheid in agrarische en groene sectoren

Looptijd: van 1 mei 2012 tot 31 juli 2013
Plattegrond van de locatie van het project

‘Werken aan morgen in de agrarische en groene sector’ is waar dit project om draait. Er wordt relatief zwaar fysiek werk verricht in deze sector. Het is daarom best lastig om mensen langer te laten doorwerken. Met behulp van ESF-subsidie analyseert Stigas in opdracht van Colland Arbeidsmarkt de knelpunten en oplossingen voor werknemers en werkgevers in de 12 agrarische deelsectoren; van akkerbouwbedrijf tot hoveniersbedrijf. Met als doel, inzicht te krijgen wat werknemers nodig hebben om zo lang mogelijk gezond, veilig en met plezier in de sector te blijven werken. Ook worden instrumenten ontwikkeld en bestaande instrumenten aangepast. Een tweede onderdeel bestaat uit een onderzoek levensfasebewust beleid in de dierhouderij.De totale onderzoeksresultaten dienen als opstap voor advies naar alle sectoren binnen Colland, gericht op bewustwording van werkgevers en werknemers en ter stimulering van innovatieve oplossingen en instrumenten. Uiteindelijk moet aandacht voor duurzaam werken integraal onderdeel worden van personeels- en arbobeleid.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen