Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame inzetbaarheid in de ambulante handel

Looptijd: van 15 april 2013 tot 14 juli 2014

Veel ondernemers in de ambulante handel zullen de bedrijfsactiviteiten binnen nu en 5 jaar beëindigen. Leeftijd speelt hierbij een rol, maar zeker ook de bedrijfseconomische omstandigheden en de verwachtingen voor de toekomst. Toch is het overgrote deel van de ondernemingen levensvatbaar en biedt dat kansen voor kansrijke werknemers die willen doorgroeien naar het zelfstandig ondernemerschap. Het branchebureau en opleidingsfonds ambulante handel (BOAH) is een stichting waarin vertegenwoordigers van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en de werknemersorganisaties FNV bondgenoten en CNV Dienstenbond deelnemen. De komende 5 jaar ontwikkelen deze partijen effectief en adequaat beleid om de ambulante handel te professionaliseren, de werkgelegenheid te verbeteren en de werkzekerheid van werkenden te verhogen. Hiervoor ontvangen zij financiële steun vanuit het ESF. De ambulante handel kampt met een aantal knelpunten op het gebied van scholing, duurzame inzetbaarheid en gezondheid. De bedrijven zijn onvoldoende toegerust om personeelsvraagstukken op te lossen. Daarbij dreigt in de ambulante handel een tekort aan zelfstandig ondernemers. Op het gebied van scholing is een groot aantal werknemers onvoldoende gekwalificeerd voor de nieuwe eisen die aan verkopen worden gesteld. En door de verslechterde economie zijn de -veelal kleine - bedrijven onvoldoende bereid om jongeren een leerwerkplek aan te bieden en te investeren in scholing van hun werknemers. Het brancheplan, ontwikkeld door het Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO), moet aan deze problemen tegemoet komen. Met als doel: het bevorderen van gezond, veilig, vitaal werken en arbeidstijdenmanagement. En het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen