Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Duurzame inzetbaarheid in de schoonmaak- en glazenwassersbranche

Looptijd: van 1 augustus 2012 tot 31 oktober 2013
Plattegrond van de locatie van het project

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk onderwerp in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Het werk is fysiek zwaar is en het verloop is relatief groot. Met behulp van ESF-subsidie draagt het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche bij aan de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zware lichamelijke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Daarom investeert het O&O fonds, met behulp van ESF subsidie, in (de verbetering van) een aantal Arbo-instrumenten, zoals een makkelijk toegankelijke en leesbare website over Arbo, de inzetbaarheid van de werkdrukmeter en de ontwikkeling en toepassing van een checklist voor het houden van functioneringsgesprekken met 50+ers. Met als doel het verminderen van arbeidsrisico's en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast zet het O&O-fonds voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche in op bewustwording bij opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en makelaars om op een verantwoorde manier met elkaar te werken. Door toepassing en implementatie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag kunnen arbeidsomstandigheden en kwaliteit van werk verbeterd worden.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen